Tussen macht en onmacht. Een politieke biografie van Anthonie van der Heim (1693-1746)

Leiden Repository

Tussen macht en onmacht. Een politieke biografie van Anthonie van der Heim (1693-1746)

Type: Doctoral Thesis
Title: Tussen macht en onmacht. Een politieke biografie van Anthonie van der Heim (1693-1746)
Author: Dral, W.J.
Publisher: UItgeverij Verloren
Issue Date: 2016-10-05
Keywords: Achttiende eeuw
Tweede Stadhouderloos Tijdperk
Politieke biografie
Institutionele geschiedenis
Abstract: Het leven en de carrière van Anthonie van Heim (1693-1746) spelen zich af tegen het decor van het Tweede Stadhouderloos Tijdperk (1702-1747). Als zoon van een raadsheer uit de Hoge Raad en neef van Anthonie Heinsius de raadpensionaris van Holland werd hij na zijn studie rechten in Leiden achtereenvolgens benoemd tot secretaris van de Generaliteitsrekenkamer, vanwege zijn aanleg voor financiële aangelegenheden in 1727 tot thesaurier-generaal van de Unie en in 1737 tot raadpensionaris van Holland. Hij had te maken met de ambitie van de Friese stadhouders, spanningen met Pruisen, met Frankrijk en met de erfopvolging van keizer Karel VI. Deze politieke biografie laat de worsteling zien van een raadpensionaris die beperkt was in zijn handelen door de slechte staat der financiën en gehinderd door binnenlandse tegenstellingen en tegenwerking. Vanwege zijn slechte gezondheid moest hij de regie uit handen geven. Moegestreden overleed hij op weg naar zijn kuuroord, Spa.
Promotor: Supervisor: R.C.J. van Maanen Co-Supervisor: S. Groenveld
Faculty: Humanities
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789087045975
Handle: http://hdl.handle.net/1887/43440
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 3.250Mb View/Open
application/pdf Cover 331.6Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents_Preface 223.6Kb View/Open
application/pdf Introduction 158.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 623.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 377.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 317.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 316.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 399.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 177.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 358.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 130.1Kb View/Open
application/pdf Summary in English 129.9Kb View/Open
application/pdf Appendices 238.7Kb View/Open
application/pdf Propositions 531.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)