Enhancing biodiversity on arable farms in the context of environmental certification schemes

Leiden Repository

Enhancing biodiversity on arable farms in the context of environmental certification schemes

Type: Doctoral Thesis
Title: Enhancing biodiversity on arable farms in the context of environmental certification schemes
Author: Manhoudt, A.G.E.
Publisher: Institute of Environmental Sciences Leiden (CML), Environmental Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Leiden University
Issue Date: 2006-03-16
Keywords: Arable farming
Organic
Conventional
Plant species
Shelter sites
Birds
Small mammals
Environmental labelling
Semi-natural habitat
Perception
Farmer
Abstract: De biodiversiteit op akkerbouwbedrijven staat nog steeds sterk onder druk. Het toevoegen van criteria voor natuur aan keurmerken voor de landbouw zou mogelijkheden kunnen bieden om de biodiversiteit in het landelijk gebied te kunnen verbeteren. Tot nu toe wordt er echter nog weinig aandacht aan natuur besteed in bestaande keurmerken voor akkerbouwproducten en -bedrijven. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal indicatoren voor natuur op akkerbouwbedrijven ontwikkeld. Deze indicatoren richten zich op de oppervlakte natuur per bedrijf, de plantensoortenrijkdom van slootkanten en de schuilplaatsgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren.De toepassing van deze indicatoren liet zien dat de ontwikkelde methoden geschikt zijn voor het vaststellen van verschillen in soortenrijkdom naar aanleiding van verschillen in beheer, landbouwpraktijk en regio’s onafhankelijk van de grootte van het landbouwbedrijf. Op basis van de gevonden resultaten zijn de volgende natuurbeheer criteria voorgesteld voor opname in een bedrijfskeurmerk voor akkerbouwbedrijven: 1) 5% landschapselementen per landbouwbedrijf; 2) bufferzones langs alle landschapselementen afhankelijk van de methode van bemesten en spuiten; 3) ecologisch beheer (maaien en afvoeren) van slootkanten gebufferd met een akkerrand; 4) aanleg van akkerranden en een gevarieerd slootkantbeheer.Daarnaast kunnen de ontwikkelde indicatoren gebruikt worden om de natuurresultaten te volgen en te beoordelen of de boer voldoet aan de gestelde eisen van het keurmerk.
Promotor: Supervisor: Snoo G.R. de, Udo de Haes H.A.
Faculty: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
University: Leiden University
Uri: http://hdl.handle.net/1887/4336
urn:isbn:9789090204123
Handle: http://hdl.handle.net/1887/4336
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 695.3Kb View/Open
application/pdf Title page 12.89Kb View/Open
application/pdf Frontpage 14.82Kb View/Open
application/pdf Promotion commission 6.559Kb View/Open
application/pdf Contents 15.17Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 79.05Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 607.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 65.16Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 99.60Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 142.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 169.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 158.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 1.822Mb View/Open
application/pdf Afterword 12.17Kb View/Open
application/pdf Summary 1.445Mb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 33.79Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 18.59Kb View/Open
application/pdf Appendix 389.3Kb View/Open
application/pdf Propositions 74.85Kb View/Open
application/msword Links to published articles 24.57Kb View/Open
application/pdf Links to published articles 8.759Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)