Voor een pleegkind met recht een toekomst : Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing

Leiden Repository

Voor een pleegkind met recht een toekomst : Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing

Type: Doctoral Thesis
Title: Voor een pleegkind met recht een toekomst : Een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing
Author: Punselie, Elisabeth Charlotte Christina
Publisher: Kluwer
Issue Date: 2006-03-15
Keywords: Foster care
Foster Parents
Foster child
Child protection
Legal Orphan
Abstract: De rechten en plichten van ouders, pleegouders en pleegkinderen zijn mede afhankelijk van de vraag of sprake is van een vrijwillige of justitiële plaatsing. De wet kent diverse voorzieningen waarin speciale aandacht wordt gegeven aan de (rechts)positie van het pleegkind en/of zijn pleegouders. Maar deze en andere wettelijke voorzieningen bieden onvoldoende bescherming aan het recht van pleegouders en pleegkinderen op eerbiediging van hun gezinsleven (art. 8 EVRM), met name in geval van een langdurig verblijf van een pleegkind in een pleeggezin. De centrale vraag in deze studie is of, en zo ja in welke mate, de wet (en de praktijk) moet worden gewijzigd om bij langdurig verblijf van een kind in een pleeggezin (al dan niet in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel) aan het aldus ontstane gezinsleven (family life) de passende (ook door internationale verdragen verlangde) bescherming en erkenning te geven, onder gelijktijdige respectering van de rechten van de eigen ouders van het kind. De ervaringen met de aanpak van langdurige pleegzorg in de Verenigde Staten zijn bij de beschouwingen betrokken. Het onderzoek wordt afgesloten met voorstellen die moeten leiden tot een verbetering van het wettelijk kader, waarbij het accent ligt op de inrichting en hantering van kinderbeschermingsmaatregelen.
Description: Promotores: J.E. Doek, M.R. Bruning
With summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Punselie, E.C.C., 2006. Doctoral thesis, Leiden University
Series/Report no.: Meijers-reeks
104
ISBN: 9013033288
Handle: http://hdl.handle.net/1887/4329
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 846.2Kb View/Open
application/pdf Cover 140.8Kb View/Open
application/pdf Title page_Contents_Abbreviations_Introduction 192.9Kb View/Open
application/pdf Summary in English 98.12Kb View/Open
application/pdf Literature_Register_Curriculum Vitae 524.7Kb View/Open
application/pdf Propositions 16.17Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)