Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht

Leiden Repository

Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht

Type: Doctoral Thesis
Title: Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht
Author: Altena, J.G.H
Journal Title: Meijers-reeks
Publisher: E.M. Meijers Research Institute and Graduate School of the Leiden Law School of Leiden University
Issue Date: 2016-09-22
Keywords: European criminal law
Principle of Legality
Criminal Law
Abstract: Het recht van de Europese Unie beïnvloedt direct en indirect de reikwijdte van strafrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland. Die beïnvloeding heeft betekenis voor het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel. In dit boek wordt onderzocht hoe het legaliteitsbeginsel invulling krijgt in de context van het meerlagige Europees strafrecht en wat de implicaties van die invulling zijn voor het waarborgen van rechtszekerheid en machtsverdeling. Het boek bevat daartoe een analyse van de jurisprudentie van het Hof van Justitie over de deelnormen van het legaliteitsbeginsel en van de verplichtingen voor de Europese en Nederlandse wetgever en rechter die het Hof van Justitie afleidt uit die deelnormen. In het licht daarvan wordt onderzocht op welke wijze de Nederlandse wetgever en rechter invulling geven aan het legaliteitsbeginsel in het Europees strafrecht.
Promotor: Supervisors: C.P.M. Cleiren; J.H. Crijns
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789013138856
Handle: http://hdl.handle.net/1887/43194
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 184.1Kb View/Open
application/pdf Full text 1.525Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents_List of abbreviations 102.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 132.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 196.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 190.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 167.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 317.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 354.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 115.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 279.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 9 Conclusion 193.7Kb View/Open
application/pdf Summary in English 123.8Kb View/Open
application/pdf Summary 127.8Kb View/Open
application/pdf Bibliography 148.4Kb View/Open
application/pdf Jurisprudentie 98.63Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 87.24Kb View/Open
application/pdf Propositions 67.91Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)