Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen : oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300

Leiden Repository

Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen : oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300

Type: Doctoral Thesis
Title: Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen : oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300
Author: Klinkenberg, Emanuel Sebastiaan
Publisher: Pallas, Faculty of Arts, Leiden University
Issue Date: 2006-01-24
Keywords: Heavenly Jerusalem
Solomon's temple
Holy sepulchre
Ecclesia-Synagogue
Architectural canapies
Donor's models
Seals
Coins
Iconology
Realism
Abstract: Het proefschrift behandelt middeleeuwse voorstellingen van het Hemelse Jeruzalem en Salomo’s tempel, architectonische pendanten (koninklijk versus priesterlijk, tempel versus kerk, hemel versus hel), ruimtelijke architectonische baldakijnen in de vroeg-Gotische beeldhouwkunst, stichtermodellen en architectuuruitbeeldingen op zegels. Centraal staat de vraag hoe hun verschijningsvorm tot stand kwam en welke boodschap daarin besloten lag. Beeldtradities blijken bepalend voor de koppeling van een specifieke betekenis aan een bepaald beeldschema. Enerzijds wordt de oorsprong van deze beeldtradities in de christelijke kunst onderzocht, omdat de eerste visualisering van een betekenis belangrijke aanknopingspunten biedt om licht te werpen op de achterliggende ideeën. Anderzijds wordt nagegaan hoe beeldtradities in verschillende (kunst)historische contexten hun boodschap overbrachten. Wezenlijk voor hun verbreiding blijkt de navolging van kunstwerken die door aanzienlijke machthebbers waren opgedragen. Door de wijze van weergeven konden architectuuruitbeeldingen de symboliek of de functie van een gebouw onderstrepen, theologisch gedachtegoed overbrengen of steun aan een heerser betuigen. Zij legden bestaande of voorgewende familiebanden vast en legitimeerden zo de positie van een opdrachtgever. Ook dienden zij meermaals als wapen in een concurrentiestrijd of - ondersteund door hun portretmatigheid - als 'visuele' oorkonde. In het laatste geval benadrukten zij de rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van geschonken bezittingen, rechten en privileges.
Description: Promotor: Aart J.J. Mekking.
Summary in English
Faculty: Faculteit der Letteren
Citation: Klinkenberg, E.S., 2006. Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/4274
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 420.2Kb View/Open
application/pdf Contents_Preface 79.74Kb View/Open
application/pdf Introduction 185.9Kb Under embargo
application/pdf Chapter 1 891.2Kb Under embargo
application/pdf Chapter 2 477.9Kb Under embargo
application/pdf Chapter 3 394.7Kb Under embargo
application/pdf Chapter 4 330.3Kb Under embargo
application/pdf Chapter 5 551.0Kb Under embargo
application/pdf Chapter 6 1.807Mb Under embargo
application/pdf Chapter 7 1.278Mb Under embargo
application/pdf Conclusions 61.48Kb Under embargo
application/pdf Summary in Dutch 135.3Kb View/Open
application/pdf Summary 143.6Kb View/Open
application/pdf Abbreviations 45.38Kb View/Open
application/pdf Literature 484.5Kb Under embargo
application/pdf Figure 1 15.64Kb View/Open
application/pdf Illustrations 1-78 30.55Mb View/Open
application/pdf Illustrations 79-129 28.83Mb View/Open
application/pdf Illustrations 130-168 18.14Mb View/Open
application/pdf Illustrations 169-198 11.03Mb View/Open
application/pdf Illustrations 199-271, 272 25.72Mb View/Open
application/pdf Illustrations 271A,273-374 46.98Mb View/Open
application/pdf Illustrations 374A-503 33.43Mb View/Open
application/pdf Captions 207.4Kb View/Open
application/pdf Curriculum vitae 30.37Kb View/Open
application/pdf Propositions 33.90Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)