Process query systems : advanced technologies for process detection and tracking

Leiden Repository

Process query systems : advanced technologies for process detection and tracking

Type: Doctoral Thesis
Title: Process query systems : advanced technologies for process detection and tracking
Author: Berk, V.H.
Publisher: Leiden Institute of Advanced Computer Science, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Leiden University
Issue Date: 2006-01-18
Keywords: Process detection
PQS
Tracking
Network security
Internet worms
Autonomic computing
Abstract: Vrijwel alles wat rondom ons heen gebeurt is van nature proces georienteerd. Het is dan niet verbazingwekkend dat het mentale omgevingsbeeld dat mensen van hun omgeving vormen hierop is gebaseerd. Zodra we iets waarnemen, en vervolgens herkennen, betekent dit dat we de waarneming begrijpen, ze bij elkaar kunnen groeperen, en voorspellen welke andere waarnemingen spoedig zullen volgen. Neem bijvoorbeeld een kamer met een televisie. Zodra we de kamer binnenkomen horen we geluiden, misschien stemmen, mischien muziek. Als we om ons heen kijken zien wij spoedig, visueel, de televisie. Omdat we het "proces" van TV goed kennen, kunnen we mentaal de geluiden bij het beeld van de televisie voegen. Ook weten we dat de telvisie aan is, en daarom verwachten we dat er nog meer geluiden zullen volgen. Zodra we de afstandsbediening oppakken en de televisie uitzetten, verwachten we dat het beeld verdwijnt en de geluiden ophouden. Als dit niet gebeurt, merken we dit direct op: we waren niet succesvol in het veranderen van de staat van het "proces TV". Over het algemeen, als onze waarnemingen niet bij een bekend proces passen zijn wij verbaasd, geinteresseerd, of zelfs bang. Dit is een goed voorbeeld van hoe mensen hun omgeving beschouwen, gebaseerd op processen classificeren we al onze waarnemingen, en zijn we in staat te voorspellen welke waarnemingen komen gaan. Computers zijn traditioneel niet in staat om herkenning op diezelfde wijze te realiseren. Computerverwerking van signalen is vaak gebaseerd op eenvoudige "signatures", ofwel enkelvoudige eigenschappen waar direct naar gezocht wordt. Vaak zijn deze systemen heel specifiek en kunnen slechts zeer beperkte voorspellingen maken inzake de waargenomen omgeving. Dit proefschrift introduceert een algemene methode waarin omgevingsbeschrijvingen worden ingevoerd als processen: een nieuwe klasse van gegevensverwerkende systemen, genaamd Process Query Systems (PQS). Een PQS stelt de gebruiker in staat om snel en efficient een robuust omgevingsbewust systeem te bouwen, dat in staat is meerdere processen en meerdere instanties van processen te detecteren en volgen. Met behulp van PQS worden verschillende systemen gepresenteerd zo divers als de beveiliging van grote computer netwerken, tot het volgen van vissen in een vistank. Het enige verschil tussen al deze systemen is de procesmodellen die ingevoerd werden in de PQS. Deze technologie is een nieuw en veelbelovend vakgebied dat het potentieel heeft zeer succesvol te worden in alle vormen van digitale signaalverwerking.
Description: Promotores: H.A.G. Wijshoff, G.V. Cybenko.
With summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Citation: Berk, V.H., 2006. Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/4272
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 12.49Mb View/Open
application/pdf Full text 1.583Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)