De tijd zal het leren Een onderzoek naar de temporaliteit en modaliteit van het hulpwerkwoord zullen

Leiden Repository

De tijd zal het leren Een onderzoek naar de temporaliteit en modaliteit van het hulpwerkwoord zullen

Type: Master thesis
Title: De tijd zal het leren Een onderzoek naar de temporaliteit en modaliteit van het hulpwerkwoord zullen
Author: Kroezen, JJP
Issue Date: 2016-08-31
Keywords: modaliteit
temporaliteit
zullen
langacker
hulpwerkwoord
corpusonderzoek
Abstract: In de Nederlandse taalkunde bestaat er al geruime tijd onenigheid over de status van het hulpwerkwoord zullen. Sommige auteurs wensen alleen een modale gebruiksmogelijkheid toe te kennen aan het werkwoord, terwijl anderen juist stellen dat zullen ook een zuiver temporeel gebruik kent. De vraag die aan het onderzoek ten grondslag ligt, is of zullen een modaal of (ook) een temporeel hulpwerkwoord is. Om antwoord te geven op deze vraag is eerst de status quo van de Nederlandse traditie beschreven, waarna er een analyse is gemaakt in termen van Langackers cognitieve grammatica. Deze analyse, en de analyses uit de Nederlandstalige traditie, zijn vervolgens gebruikt om de gebruiksmogelijkheden die naar voren kwamen uit het corpusonderzoek te verklaren. Hieruit bleek dat de meeste bestaande analyses onvoldoende geëquipeerd waren om rekenschap af te dragen voor alle gebruiksmogelijkheden. Het beschrijven van (de gebruiksmogelijkheden van) zullen in termen van Langacker bleek een vruchtbare aanpak, die alle gebruiksmogelijkheden uit het corpus kon verklaren. Verder bleek uit het corpusonderzoek dat aan zullen zowel een modaal als een temporeel gebruik toegekend moet worden.
Supervisor: Boogaart, R.J.U.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Neerlandistiek
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/42334
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf ma.scriptie.temporaliteit.en.modaliteit.zullen.digitaal.pdf 2.051Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)