De aanslagen in Parijs in het nieuws

Leiden Repository

De aanslagen in Parijs in het nieuws

Type: Bachelor thesis
Title: De aanslagen in Parijs in het nieuws
Author: Terink, Nicky
Issue Date: 2016-08-31
Keywords: Parijs
Aanslagen
Oorlog
IS
Framinganalyse
Frame
Abstract: In meerdere delen van de wereld worden sinds een aantal jaren geconfronteerd met de terreurbeweging IS. De massamedia beïnvloedt de ideeën en gedachten van het lezerspubliek over bepaalde onderwerpen. Ieder bericht bevat frames die een onderwerp vanuit een bepaald perspectief belichten. Schrijvers kunnen framen door bepaalde delen in een tekst te benadrukken of juist weg te laten. Frames manifesteren zich in teksten door middel van frame packages. Dit zijn bundels die zijn samengesteld uit framing devices (metaforen en woordkeuze) en uit reasoning devices (probleemdefinitie, oorzaak, gevolg, oplossing en moreel oordeel). Deze scriptie onderzoekt de frames in de krantenberichtgeving van de aanslagen in Parijs en geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: Hoe verliep de krantenberichtgeving over de aanslagen in Parijs (november 2015) en vanuit welke nieuwsframes berichtten de vijf grote dagbladen uit Nederland? De frames worden in beeld gebracht door middel van een kwalitatieve, inductieve framinganalyse, op basis van de methodologie van Van Gorp (2006). De inductieve fase heeft een overzicht van voorkomende frames opgeleverd die eigenhandig zijn geconstrueerd. In het bronnenmateriaal van deze scriptie, dat loopt van 14 november 2015 tot en met 18 november 2015, zijn vier frames geconstrueerd: het verbroederingsframe, het angstframe, het oorlogsframe en het vluchtelingenframe.
Supervisor: Koetsenruijter, Willem
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Taalwetenschap (Bachelor)
Specialisation: Taal & Communicatie
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/42311
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Main article part 1/3 659.4Kb Under embargo
application/pdf Main article part 2/3 76.96Kb Under embargo
application/pdf Main article part 3/3 106.9Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)