'Wie waarde hecht aan vrijheid, moet de vrijheid ook beschermen.' Een kwalitatief framingonderzoek naar de invloed van politieke opvattingen op de beeldvorming van terrorisme.

Leiden Repository

'Wie waarde hecht aan vrijheid, moet de vrijheid ook beschermen.' Een kwalitatief framingonderzoek naar de invloed van politieke opvattingen op de beeldvorming van terrorisme.

Type: Master thesis
Title: 'Wie waarde hecht aan vrijheid, moet de vrijheid ook beschermen.' Een kwalitatief framingonderzoek naar de invloed van politieke opvattingen op de beeldvorming van terrorisme.
Author: Mourits, Annet
Issue Date: 2016-08-31
Keywords: framing, politiek, politieke opvattingen, terrorisme
Abstract: Een veel gehoorde uitspraak de afgelopen jaren is dat terrorisme met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Hoe dat moet gebeuren, verschilt van persoon tot persoon. Ook politieke partijen debatteren over het complexe probleem dat terrorisme heet. In deze scriptie heb ik onderzocht welke beelden politici hanteren als zij spreken over terrorisme. De beelden die politici gebruiken om hun standpunt kracht bij te zetten, worden ook wel frames genoemd. Bij het gebruik van een frame accentueert de spreker of schrijver bepaalde stukjes informatie, terwijl andere stukjes worden weggelaten. Door middel van framing probeert een spreker of schrijver zijn bericht via een bepaalde benadering op zijn publiek over te brengen. Een zender probeert volgens Van Gorp (2006, p. 46) zijn frames zo te construeren dat het publiek deze frames overneemt en de realiteit op dezelfde manier gaat benaderen. Met behulp van de methode van Van Gorp (2007b) heb ik zes frames ontdekt in de onderzochte debatten: het oorlogsframe, ‘terrorisme begint in eigen land’-frame, islamframe, discriminatieframe, slappe wetgevingsframe en ‘we laten ons niet bang maken’-frame. Ik ben tot de conclusie gekomen dat politieke partijen in hun politieke opvatting minder frames gebruiken dan in de onderzochte debatten, maar dat de frames over het algemeen wel aansluiten bij hun politieke kleur. De VVD en ChristenUnie, twee conservatieve politieke partijen, benadrukken in de debatten ook een progressieve aanpak. Erwin Lamme, journalist bij Joop, problematiseert het Kieskompas van Krouwel, omdat progressief volgens hem iets anders is dan links in het politieke 5 spectrum. Progressiviteit is gericht op vooruitgang als grote mate van vrijheid, weinig armoede en weinig milieuvervuiling. Op basis van deze definitie zijn ook de VVD en ChristenUnie progressief. Andersom gebruikt de SP, een progressieve politieke partij, een conservatief frame. Lamme bestempelt de SP als links-conservatief, omdat deze partij minder de vooruitgang benadrukt dan progressieve partijen.
Supervisor: Jansen, Henrike
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: MA Taalbeheersing van het Nederlands
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/41941
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf masterscriptie repositorium.pdf 7.057Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)