Een kijkje in de Federal Reserve Board Room. Deregulering, schadow banking, derivaten en subprime leningen.

Leiden Repository

Een kijkje in de Federal Reserve Board Room. Deregulering, schadow banking, derivaten en subprime leningen.

Type: Bachelor thesis
Title: Een kijkje in de Federal Reserve Board Room. Deregulering, schadow banking, derivaten en subprime leningen.
Author: Diekhuis, Diederik Johan
Issue Date: 2016-06-30
Keywords: Federal Reserve
shadow banking
subprime leningen
vrijemarktideologie
Alan Greenspan
financiële crisis
Abstract: In dit werkstuk zal ik de volgende onderzoeksvraag behandelen; Wat waren de voornaamste beweegredenen van de Federal Reserve onder het voorzitterschap van Alan Greenspan (1987-2006) voor het varen van een laisser faire koers en hoe kunnen we verklaren dat de financiële markt zo weinig gereguleerd werd? Om deze vragen te beantwoorden is er voor de volgende methode gekozen; de belangrijkste factoren voor de crisis zullen eerst gespecificeerd worden om de lezer een duidelijk beeld te geven van de invloed en/of mechanismen van het desbetreffende onderdeel. Vervolgens zal er voor elk onderdeel afzonderlijk gekeken worden hoe de FRB binnen de FOMC vergaderingen dacht over de ontwikkelingen omtrent deze factoren. Dit wordt gedaan door middel van het bestuderen van de notulen van de FOMC. In dit stuk zal aandacht worden besteed aan de aanloop van de crisis, waarmee de jaren van het voorzitterschap van Alan Greenspan 1987-2006 de datalimieten zijn voor het onderzoek. We kunnen de conclusie trekken dat de voornaamste beweegredenen van de Federal Reserve voor het varen van een laisser faire koers samenhangen met het neoliberale gedachtegoed. De primaire argumenten van de Fed voor het nalaten van verdere regulering bij zowel de derivatenmarkt als de subprime markt waren de volgende: 1) Regulering zou de marktdiscipline aantasten. 2) De rechtsgeldigheid van uitstaande derivatencontracten zouden negatief beïnvloed kunnen worden. 3) Regulering van de OTC derivatenhandel zou de financiële markt een belangrijk middel ontnemen voor het managen van financiële risico’s. 4) Regulering van de subprime markt zou consumenten met een laag inkomen de mogelijkheid voor eigenwoningbezit ontnemen. Ten slotte waren er voor de Fed nog een aantal secundaire argumenten die meespeelden, te weten: 1) De hypotheekmarkt was na 2000 de voornaamste reden van economisch herstel en groei. De Fed wilde deze groei niet belemmeren en een eventuele recessie veroorzaken. 2) De Fed had in het geval van de derivatenmarkt niet de middelen om on- the-ground toezicht te houden, dit zou ook niet passen bij het idee van een zelfregulerende markt.
Supervisor: Touwen, Jeroen
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
Specialisation: Economic History
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/41457
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf BA Scriptie 1.124Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)