De relativiteit van wettelijke normen

Leiden Repository

De relativiteit van wettelijke normen

Type: Doctoral Thesis
Title: De relativiteit van wettelijke normen
Author: Hollander, P.W. den
Journal Title: Meijers-reeks
Publisher: Boomjuridisch
Issue Date: 2016-06-22
Keywords: Aansprakelijkheid
Relativiteitsvereiste
Wettelijke normen
Correctie-Langemeijer
Rechtsvormende taak
Onrechtmatige daad
Zorgvuldigheidsnorm
Abstract: Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden (artikel 6:163 BW). Maar hoe zou de rechter de relativiteit van een wettelijke norm moeten vaststellen? Dit proefschrift is een poging een samenhangende visie te ontwikkelen op de definitie en ratio van het relativiteitsvereiste en de toets aan dit vereiste bij wettelijke normen. Sluitstuk van deze visie is een model voor deze toets. Daarin staat het institutionele perspectief van de legitimiteit van het relativiteitsoordeel in het licht van de verhouding van de rechter tot de wetgever voorop. Aan de vraag in welke gevallen de rechter zou moeten oordelen dat wel of juist niet aan het relativiteitsvereiste is voldaan, gaat immers de vraag vooraf of en in hoeverre het aan hem is om dat te bepalen of aan de wetgever. Met dit model als ijkpunt wordt vervolgens onderzocht of de kritiek in de literatuur op de rechtspraak van de Hoge Raad terecht is en deze bijstelling behoeft, of dat de rechter juist doet wat van hem mag worden verwacht. Ook de rechtspraak van de Afdeling, in zaken van besluitenaansprakelijkheid, komt daarbij aan bod.
Promotor: Supervisor: A.G. Castermans
Faculty: Law
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789462902350
Handle: http://hdl.handle.net/1887/40661
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.337Mb View/Open
application/pdf Cover 140.2Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents_Abbreviations 95.89Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 159.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 191.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 320.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 252.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 366.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 176.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 213.7Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 93.10Kb View/Open
application/pdf Summary in English 95.53Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Indices_Curriculum Vitae 174.6Kb View/Open
application/pdf Propositions 72.70Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)