Clothes make the man : early medieval textiles from the Netherlands

Leiden Repository

Clothes make the man : early medieval textiles from the Netherlands

Type: Doctoral Thesis
Title: Clothes make the man : early medieval textiles from the Netherlands
Author: Brandenburgh, C.R.
Journal Title: Archaeological Studies Leiden University
Publisher: Leiden University Press
Issue Date: 2016-05-10
Keywords: Archaeological textiles and clothing
Early medieval archaeology
Early medieval cemetries
Abstract: De resten van textiel die bij opgravingen gevonden worden zijn de zeldzame overblijfselen van kleding, huishoudelijk textiel, zeilen, verpakkingsmaterialen etc. In het buitenland is het onderzoek naar textielresten de afgelopen decennia sterk ontwikkeld en is het een onmisbare specialisatie geworden binnen het archeologisch vakgebied. Een vergelijkbare ontwikkeling is in Nederland nog niet op gang gekomen, waardoor onze kennis van de productie en het gebruik van textiel voornamelijk is afgeleid van wat er uit de ons omringende landen bekend is. Dit is jammer want er zijn naast kleding bijna geen andere objecten te bedenken die nauwer verwant zijn met de mensen wiens verleden archeologen proberen te ontrafelen. Kleding is namelijk niet alleen functioneel, maar geeft vaak uitdrukking aan de identiteit of sociale positie van degene die de kleding draagt. In deze studie is onderzoek gedaan naar het gebruik van textiel en kleding in het gebied dat we nu definiëren als Nederland in de periode van 400 tot 1000 AD. Hiervoor zijn weefselresten geanalyseerd die afkomstig zijn van zowel nederzettingen als grafvelden uit verschillende delen van het land. Dit resulteert in een gevarieerd beeld van het gebruik van textiel in deze periode. Het was mogelijk om in grote lijnen te reconstrueren hoe mensen in de vroege middeleeuwen in het graf gekleed waren. Er blijken regionale verschillen te zijn tussen de grafvelden, maar ook tussen mannen- en vrouwenkleding. De vondsten uit de nederzettingen geven een volkomen ander beeld. Hier zijn andere weefsels populair en de kwaliteit van de weefsels is aanzienlijk lager.
Promotor: Supervisors: F.C.W.J. Theuws; L. Bender Jorgensen
Faculty: Archaeology
University: Leiden
Uri: urn:isbn:9789087282608
Handle: http://hdl.handle.net/1887/39627
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 77.40Mb View/Open
application/pdf Cover 87.71Mb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents_Preface 286.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 20.01Mb View/Open
application/pdf Chapter 2 9.923Mb View/Open
application/pdf Chapter 3 3.360Mb View/Open
application/pdf Chapter 4 14.87Mb View/Open
application/pdf Chapter 5 11.68Mb View/Open
application/pdf Chapter 6 13.86Mb View/Open
application/pdf Chapter 7 2.562Mb View/Open
application/pdf Chapter 8 3.696Mb View/Open
application/pdf References 175.6Kb View/Open
application/pdf Summary in English 204.0Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 120.5Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae_Appendices 435.3Kb View/Open
application/pdf Propositions 101.8Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)