Birds of a feather ... Selection and socialization processes in youths' social networks

Leiden Repository

Birds of a feather ... Selection and socialization processes in youths' social networks

Type: Doctoral Thesis
Title: Birds of a feather ... Selection and socialization processes in youths' social networks
Author: Fortuin, Janna
Publisher: Institute of Education and Child Studies, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University
Issue Date: 2016-04-21
Keywords: Peer selection
Socialization
Influence
Networks
Friendship
Academic achievement
Problem behavior
Abstract: In dit proefschrift worden drie verschillende studies beschreven naar de socialisatie en selectie van leeftijdsgenoten. Hierbij is onderzocht op basis van welke kenmerken leerlingen elkaar selecteren als vrienden of groepsgenoten, en op welke kenmerken ze elkaar socialiseren. Voor het onderzoek hebben we sociale netwerk technieken (ERGM en SIENA) gebruikt. Uit de resultaten van de eerste studie (bij 296 basisschoolleerlingen uit groep 8) bleek dat etnische achtergrond van leerlingen een rol speelt bij de selectie van zowel vrienden als ‘sociale interactie partners’, die niet per sé tot de vrienden horen. Uit de andere twee studies (bij 542 middelbare schoolleerlingen uit 2e klassen ) bleek dat leerlingen elkaar niet selecteren als vrienden op basis van schoolprestaties. Ze bleken elkaar daarentegen wel te beïnvloeden, als het gaat om prestaties op de vakken Engels en Nederlands, en niet als het gaat om prestaties voor wiskunde. Vrienden werden tevens niet geselecteerd op basis van internaliserend probleemgedrag, maar wel op basis van externaliserend probleemgedrag: leerlingen met vergelijkbaar probleemgedrag zochten elkaar op als vrienden. Leerlingen trokken zich niet terug en werden niet vermeden op basis van hun probleemgedrag, en socialiserden elkaar niet m.b.t. internaliserend probleemgedrag. Wel bleken vrienden elkaar te socialiseren in termen van externaliserend probleemgedrag.
Description: Promotor: P.H. Vedder, Co-Promotor: M. van Geel
With Summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Sociale Wetenschappen
Citation: Fortuin, J., 2016, Doctoral Thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/39113
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 506.4Kb View/Open
application/pdf Cover 73.81Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents 83.98Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 157.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 165.9Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 3 190.8Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 4 271.2Kb View/Open Full text at publisher site
application/pdf Chapter 5 131.0Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 96.65Kb View/Open
application/pdf Acknowledgements_Curriculum Vitae 97.77Kb View/Open
application/pdf Propositions 74.63Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)