Sensitiviteit van de moeder en voorlopers van empathie bij haar kind: speelt reflectief functioneren een rol?

Leiden Repository

Sensitiviteit van de moeder en voorlopers van empathie bij haar kind: speelt reflectief functioneren een rol?

Type: Master thesis
Title: Sensitiviteit van de moeder en voorlopers van empathie bij haar kind: speelt reflectief functioneren een rol?
Author: Dietvorst, Marjolein
Issue Date: 2015
Keywords: sensitiviteit
reflectief functioneren
empathie
Abstract: De ontwikkeling van empathie bij kinderen is een belangrijk aspect van het opgroeien. Empathie ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van verschillende andere ontwikkelingsdomeinen, zoals sociaal begrip en emotionele competentie. Het is daarom belangrijk onderzoek te doen naar de ontwikkeling van empathievoorlopers en factoren die hierop van invloed zijn, om op die manier het begin van de empathieontwikkeling in kaart te brengen. In het huidige onderzoek is gekeken naar 95 moeders tussen de 17 en 24 jaar en hun eerste kind. Er is gekeken naar de invloed die sensitief gedrag van moeder heeft op de ontwikkeling van globale empathie, zelf-troostend gedrag, duur van een verhoogd arousal-niveau bij het kind en latentietijd van de kindreactie. Daarnaast is gekeken of reflectief functioneren (RF) dan wel prenataal RF van invloed is op deze relatie. Er is een interactie-effect gevonden van sensitiviteit en RF op globale empathieontwikkeling. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat moeders met slecht RF niet goed kunnen reflecteren op stress van het kind, waardoor ze op dat moment zelf ook gestrest raken en hun sensitiviteit afneemt. Dit significante effect is niet gevonden voor prenataal RF. Er werd tevens geen effect gevonden voor sensitiviteit en (prenataal) RF op de overige variabelen.
Supervisor: Huijbregts, S. J. C.
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Education and Child Studies (Master)
Specialisation: Orthopedagogiek
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/36429
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Definitieve masterscriptie EGB - Marjolein Dietvorst - 1060368.pdf 510.4Kb Under embargo until 2020-07-10

This item appears in the following Collection(s)