Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiele problemen te voorkomen

Leiden Repository

Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiele problemen te voorkomen

Type: Doctoral Thesis
Title: Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiele problemen te voorkomen
Author: Madern, Tamara Elisabeth
Publisher: Institute of Tax Law and Economics , Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2015-09-17
Keywords: Debt
Financial behavior
Self-efficacy
Abstract: De schuldenproblematiek in Nederland is nog steeds groeiende. De impact op de schuldenaar, maar ook op de samenleving, is groot. Financiële problemen zijn voor een groot deel een gedragsvraagstuk. In deze dissertatie staat het gedrag van de groep consumenten met een financiële achterstand centraal. Uit de analyses blijkt dat het niet één specifieke gedraging is die leidt tot financiële problemen, maar een combinatie van verschillende gedragingen die het risico op financiële problemen vergroten. Zo spelen niet bijhouden van de administratie, post en niet vooruit plannen een rol. Analyses naar de oorzaken van deze gedragingen laten bovendien zien dat er verschillende factoren en processen zijn die samenhang vertonen met het financiële gedrag. Onder meer de rol van self-efficacy, self-control en sociale steun, is onderzocht en blijken een samenhang te hebben. Financiële problemen kennen een eigen dynamiek. Eenmaal geconfronteerd met financiële problemen, verandert het gedrag van de consument. Deze verandering wordt deels veroorzaakt, doordat hij zich moet aanpassen en bijvoorbeeld meer gaat bezuinigen. Maar de verandering van gedrag is ook het gevolg van processen zoals schaarste en een veranderende houding ten opzichte van schulden.
Description: Promotor: J.G. Kuijl, Co-Promotor: N. Jungmann
With Summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Madern, T.E., 2015, Doctoral Thesis, Leiden University
ISBN: 9789089040787
Handle: http://hdl.handle.net/1887/35411
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 8.025Mb View/Open
application/pdf Propositions 151.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)