NAM.ERÍM & nīš ilim izakkar - De mogelijkheden voor onderzoek naar de waarde van de Mesopotamische wetsverzamelingen voor de rechtspraktijk, geëxpliceerd met de “eed bij de bovennatuur”

Leiden Repository

NAM.ERÍM & nīš ilim izakkar - De mogelijkheden voor onderzoek naar de waarde van de Mesopotamische wetsverzamelingen voor de rechtspraktijk, geëxpliceerd met de “eed bij de bovennatuur”

Type: Bachelor thesis
Title: NAM.ERÍM & nīš ilim izakkar - De mogelijkheden voor onderzoek naar de waarde van de Mesopotamische wetsverzamelingen voor de rechtspraktijk, geëxpliceerd met de “eed bij de bovennatuur”
Author: Dijkstra, Erwin
Issue Date: 2015-09-04
Keywords: Mesopotamia
Law Codes
Hammurabi
Ur-Namma
Abstract: De zogenoemde wetsverzamelingen die wij kennen van diverse Mesopotamische koningen blijken vergelijkbaar qua doel, karakter en wordingsgeschiedenis. Hoewel zij, in tegenstelling tot decreten en het gewoonterecht geen directe rechtsbron vormden, verzamelden de verzamelingen wel gewoonterecht en kunnen zo onze kennis over het Mesopotamische recht vergroten. Een dergelijke onderneming kan men het beste aanpakken door de de wetsverzamelingen systematisch te vergelijken, niet alleen met elkaar maar ook met de overgeleverde jurisprudentie. Dit voorstel tot rechtsvergelijking wordt in dit essay geïllustreerd aan de hand van "de eed bij de bovennatuur".
Description: For a (partial) translation into English, German or French, please contact the author.
Supervisor: Waerzeggers, C.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Oude culturen van de mediterrane wereld (Bachelor)
Specialisation: Assyriologie
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/35292
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Erwin Dijkstra - De mogelijkheden voor onderzoek naar de waarde van de Mesopotamische wetsverzamelingen voor de rechtspraktijk.pdf 1.163Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)