Marokkanen volgens Nederlanders

Leiden Repository

Marokkanen volgens Nederlanders

Type: Bachelor thesis
Title: Marokkanen volgens Nederlanders
Author: Abtova, Dagmara
Issue Date: 2015-08-31
Keywords: Marokkanen
autochtone
literatuur
Abstract: Marokkanen vormen in Nederland een van de grootste minderheidsgroepen. Wanneer kwamen zij naar Nederland en waarom? Hoe leven zij in Nederland? En bovenal: wat is het beeld dat autochtone Nederlanders hebben van Marokkanen? Op deze vragen is ingegaan in de scriptie. Eerst is de geschiedenis van Marokkanen kort geschetst en is gekeken naar een aantal problematieken waarmee deze groep vaak wordt geassocieerd. Tegen die achtergrond is hierna ingegaan op de hoofdvraag van het onderzoek, namelijk hoe Marokkanen de afgelopen twee decennia werden beschreven door autochtone Nederlandse schrijvers. Om deze vraag te beantwoorden zijn vijf romans onderzocht, namelijk Hajar en Daan van R. Anker, Tirza van A. Grunberg, Vluchtwegen van M. van Kempen, Het meisje met het hoofddoekje van M. Schouten en VSV van L. de Winter. Hierbij zijn – aan de hand van statistieken van het CBS – vijf hoofdthema’s geselecteerd waarop is gelet, namelijk Theo van Gogh en Mohammed B., radicalisme bij Marokkaanse jongeren, de hoofddoekproblematiek, vooroordelen, geloof en onderwijs. De conclusie is om twee redenen van grote betekenis. Ten eerste vanwege het nieuwe onderzoeksgebied. De visie van Marokkaanse schrijvers op Nederland en de multiculturele samenleving, werd al herhaaldelijk uiteengezet. Deze scriptie geeft echter een idee van de andere kant: het beeld van Marokkanen bij autochtone Nederlandse schrijvers en daarmee ook – en dit is de tweede reden – van het beeld van Marokkanen bij “De gemiddelde Nederlander”.
Supervisor: Anbeek van der Meijden, A.G.H.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Dutch Studies (Bachelor)
Specialisation: Neerlandistiek/Dutch studies
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/34835
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Masterscriptie D Abtova 1.125Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)