Argumentatieonderwijs in Nederland anno 2015. Een onderzoek naar het aanbod en de toetsing van argumentatieve vaardigheden als onderdeel van het schoolvak Nederlands in de zesde klas vwo van het voortgezet onderwijs.

Leiden Repository

Argumentatieonderwijs in Nederland anno 2015. Een onderzoek naar het aanbod en de toetsing van argumentatieve vaardigheden als onderdeel van het schoolvak Nederlands in de zesde klas vwo van het voortgezet onderwijs.

Type: Master thesis
Title: Argumentatieonderwijs in Nederland anno 2015. Een onderzoek naar het aanbod en de toetsing van argumentatieve vaardigheden als onderdeel van het schoolvak Nederlands in de zesde klas vwo van het voortgezet onderwijs.
Author: Holst, Donja van
Issue Date: 2015-08-31
Abstract: In deze scriptie wordt het aanbod en de toetsing van argumentatieve vaardigheden als onderdeel van het schoolvak Nederlands in de zesde klas vwo van het voortgezet onderwijs onderzocht. Ik onderzoek het aanbod van argumentatieve vaardigheden in de meest recente edities van drie veel gebruikte lesmethoden voor het schoolvak Nederlands: Nieuw Nederlands, Talent en Op Niveau. Uit de bespreking van deze lesmethoden blijkt dat de methoden op belangrijke punten van elkaar verschillen door het gebrek aan een wetenschappelijke basis voor het Nederlandse argumentatieonderwijs. Met mijn bespreking van argumentatievragen uit vijf vwo-eindexamens Nederlands laat ik zien welke problemen het gebrek aan overeenstemming tussen lesmethoden onderling en tussen lesmethoden en het eindexamen met zich meebrengen. De examens kunnen op basis van geen enkele onderzochte methode probleemloos gemaakt worden. Ook de examenvragen zelf blijken de leerling te verhinderen om tot een juist antwoord te komen: een aantal examenvragen blijkt foutief of wijkt af van de eindtermen die in de examenprogramma’s gepresenteerd worden. In deze scriptie draag ik de pragma-dialectische argumentatietheorie aan als mogelijke wetenschappelijke basis voor Nederlands argumentatieonderwijs. Het onderscheid van drie argumentatieschema's (argumentatie gebaseerd op een kentekenrelatie, vergelijkingsrelatie of causale relatie) en bijbehorende kritische vragen biedt de leerling een handvat voor een gerichte analyse en beoordeling van argumentatie.
Supervisor: Jansen, Henrike
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Taalbeheersing van het Nederlands
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/34732
 

Files in this item

Description Size View
application/octet-stream Argumentatieonderwijs in Nederland anno 2015 - D. v. Holst.docx 274.9Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)