Framing in de berichtgeving over asielzoekers

Leiden Repository

Framing in de berichtgeving over asielzoekers

Type: Bachelor thesis
Title: Framing in de berichtgeving over asielzoekers
Author: Mes, Jolijn
Issue Date: 2015-08-31
Keywords: asielzoekers
framing
nieuws
Abstract: In Nederland vragen steeds meer mensen asiel aan, maar het ontbreekt bij veel Nederlanders aan persoonlijk contact met asielzoekers. Hierdoor wordt hun beeld vaak voor een groot deel bepaald door berichtgeving in de media (Gamson 1996, 4). Aangezien framing een essentieel en onvermijdelijk onderdeel in de nieuwsberichtgeving is, zal dit een grote rol spelen in de beeldvorming van Nederlanders over asielzoekers. Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de mate van framegebruik in dit soort berichtgeving. Dit onderzoek kijkt naar het framegebruik in de berichtgeving over het plaatsen van een opvangcentrum voor asielzoekers in Oranje in zes Nederlandse kranten. In dit dorp was sprake van een ‘problematische plaatsing’: er kwam veel onrust en media-aandacht bij kijken. De frames die behandeld worden zijn gedestilleerd uit eerder onderzoek naar framing in de berichtgeving over asielzoekers. Dit heeft geresulteerd in een bundel van elf frames. Dit onderzoek wijkt af van eerdere onderzoeken, doordat er gekeken wordt naar zowel regionale kranten als landelijke populaire en landelijke kwaliteitskranten. Er is voor dit corpus gekozen omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat er verschillen aan te wijzen zijn tussen deze drie verschillende soorten kranten. Het inzetten van hetzelfde frame heeft niet altijd hetzelfde effect: sommige frames kunnen bij de lezer een positief gevoel teweegbrengen, terwijl hetzelfde frame in een andere situatie de lezer juist een negatief gevoel bezorgd. Om inzicht te krijgen in deze verschillende toepassingsvormen is er ook onderscheid gemaakt in het positief dan wel negatief gebruik van de frames. Uit de resultaten is gebleken dat alle elf frames voorkomen in het behandelde corpus. Ook is gebleken dat het slachtofferframe het vaakst wordt ingezet en het moraliteitsframe het minst vaak. De regionale kranten en de landelijke kwaliteitskranten laten de grootste verschillen zien met elkaar. Zo verschillen ze het meest in welke frames vaak gebruikt worden, de hoeveelheid frames per artikel en voornamelijk in de verspreiding van positieve en negatieve frames. De landelijke populaire kranten vallen in de resultaten steeds tussen de regionale kranten en kwaliteitskranten in. Deze resultaten geven de indruk dat de kwaliteitskranten een significant veelzijdiger beeld laten zien binnen een artikel dan de regionale kranten. Er zijn echter een aantal kanttekeningen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de codeerwijze. Voor verder onderzoek zou het aan te bevelen zijn om met meerdere codeurs te werken om zo de betrouwbaarheid te toetsen.
Supervisor: Leeuwen, Maarten vanPilgram, Roosmaryn
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Nederlandse Taal & Cultuur (Bachelor)
Specialisation: Nederlandse Taal & Cultuur - Taalbeheersing
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/34575
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Bachelorwerkstuk versie 2.pdf 976.7Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)