Tussen fout en fraude : integriteit en oneerlijk gedrag in wetenschappelijk onderzoek

Leiden Repository

Tussen fout en fraude : integriteit en oneerlijk gedrag in wetenschappelijk onderzoek

Type: Book (monograph)
Title: Tussen fout en fraude : integriteit en oneerlijk gedrag in wetenschappelijk onderzoek
Author: Schuyt, Kees
Pages: 199
Publisher: Leiden University Press
Issue Date: 2014
Abstract: De toegenomen aandacht voor integriteit kan men nog het beste bezien als onderdeel van een omvattender beroepscultuur in een verhard en kil maatschappelijk klimaat, waarin integriteit, als kernwaarde van het professionele handelen, niet meer vanzelfsprekend is. Er zijn voorbeelden te over. Aandacht voor wetenschappelijke integriteit past geheel in deze ontwikkeling. Maar wat is nu eigenlijk wetenschappelijke integriteit? Is het van belang om er zoveel aandacht aan te besteden? Om welke problemen gaat het? Is er iets bekend over aard en omvang van het probleem ? In dit boek verkent Kees Schuyt het begrip 'integriteit', beschrijft gevallen van fraude en andere vormen van oneerlijk gedrag in de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek en formuleert een expliciete norm wanneer sprake is van schending van wetenschappelijke integriteit. Hij gaat in op vragen over plagiaat en bestrijdt genuanceerd de opvatting dat zelfplagiaat (hergebruik van eigen teksten) als wangedrag moet worden gezien. Ook beantwoordt hij de vraag hoe de wetenschappelijke houding, waar integriteit een onderdeel van vormt, het beste kan worden overgedragen aan studenten en jonge generaties onderzoekers.
ISBN: 9789087282233
9789400602052 (e-pdf)
9789400602069 (e-pub)
Handle: http://hdl.handle.net/1887/33902
  order book
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Tussen fout en fraude 971.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)