Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht

Leiden Repository

Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht

Type: Doctoral Thesis
Title: Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht
Author: Engberts, B.J.
Journal Title: Recht en Praktijk - Insolventierecht
Publisher: Wolters Kluwer
Issue Date: 2015-06-09
Keywords: Debt restructuring
Civil procedure
Insolvency litigation
Interim orders
Coercion measures
Abstract: In dit onderzoek zijn de zeer beperkt beschreven procedures van de art. 287 lid 4, 287a en 287b van de Faillissementswet onderzocht. Op grond van deze bepalingen kan de insolventierechter, in het schuldsaneringsrecht, voorlopige voorzieningen treffen (art. 287 lid 4 en 287b)en een dwangregeling aan schuldeisers opleggen (art. 287a). Allereerst is een procedureel kader geschetst waarbinnen de drie procedures onderzocht en beschreven dienen te worden. Geconcludeerd is dat het beginsel van hoor en wederhoor daarin een prominente plaats verdient. Voorts is - binnen het procedureel kader - tot uitgangspunt genomen dat de verzoekschriftprocedure (titel 3) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van (overeenkomstige) toepassing is op de drie onderzochte wetsartikelen. Vervolgens is de toepassing van de art. 287 lid 4, 287a en 287b in de praktijk onderzocht en is een groot aantal aanbevelingen ter verbetering van de procedures gedaan.
Promotor: Supervisor: Wessels B.
Faculty: Faculty of Law
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:9789013130683
Handle: http://hdl.handle.net/1887/33279
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.963Mb View/Open
application/pdf Title Pages_Preface_Contents 174.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 198.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 506.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 408.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 344.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 416.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 194.3Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 145.4Kb View/Open
application/pdf Summary in English 151.0Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Acknowledgements_Curriculum Vitae 231.0Kb View/Open
application/pdf Propositions 667.0Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)