Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85/374

Leiden Repository

Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85/374

Type: Annotation
Title: Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85/374
Author: Veldt, G.M.Boom, W.H. van
Journal Title: Ars Aequi
Issue: 5
Volume: 2015
Start Page: 384
End Page: 391
Pages: 8
Publisher: Ars Aequi
Issue Date: 2015-05-05
Keywords: EU
product
liability
defect
gebrek
product
productaansprakelijkheid
schade
richtlijn
medisch
hulpmiddel
boston
pacemaker
recall
Abstract: Op 5 maart 2015 wees het Europese Hof van Justitie arrest in twee prejudiciële procedures over de uitleg van de Richtlijn Productaansprakelijkheid (Richtlijn 85/374). Het ging kort gezegd om de kosten van verwijdering van een aantal specifieke pacemakers en defibrillatoren, medische hulpmiddelen dus. Van die hulpmiddelen stond vast dat ze tot een groep producten behoorden die een verhoogd veiligheidsrisico met zich brachten, maar het was niet zeker dat die specifieke exemplaren ook dat risico in zich droegen. Het Hof oordeelt dat ook die exemplaren ‘gebrekkig’ kunnen zijn in de zin van de Richtlijn en dat de kosten van vervanging onder het begrip ‘schade’ gebracht kunnen worden. Het arrest is van grote betekenis vanwege de door het Hof gehanteerde oprekking van de begrippen ‘gebrek’ en ‘schade’. Het arrest lijkt daarnaast relevant voor de verhouding tussen het productaansprakelijkheidsrecht en de recallverplichtingen uit het productveiligheidsrecht. Alle reden dus voor een annotatie.
Uri: urn:issn:0004-2870
ISSN: urn:issn:0004-2870
Handle: http://hdl.handle.net/1887/33213
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AA_artikel_Van Boom en Veldt_definitief.pdf 2.850Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)