Stijl en politiek. Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken

Leiden Repository

Stijl en politiek. Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken

Type: Doctoral Thesis
Title: Stijl en politiek. Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken
Author: Leeuwen, Maarten van
Publisher: LOT : Utrecht
Issue Date: 2015-04-16
Keywords: Stylistics
Linguistic stylistics
Political discourse analysis
Abstract: In dit proefschrift wordt een methode voor taalkundig-stilistisch onderzoek uitgewerkt waarmee op systematische wijze globale indrukken van een tekst kunnen worden verklaard door formuleringskeuzes op woord- en zinsniveau. De methode wordt geïllustreerd aan de hand van verschillende gevalsstudies, waarin parlementaire toespraken van Geert Wilders, Ella Vogelaar en Alexander Pechtold centraal staan. Hoe draagt het taalgebruik van Wilders bijvoorbeeld bij aan de indruk dat hij zich positioneert als een ‘politieke buitenstaander’, en een ‘man van het volk’? Bij het beantwoorden van deze en andere vragen worden tal van stilistische verschijnselen behandeld waarvoor in de analyse van politiek taalgebruik tot op heden nauwelijks aandacht is geweest. Het algemene doel van deze dissertatie is te laten zien dat een taalkundig-stilistische benadering vruchtbaar is voor de analyse van Nederlandstalige teksten. De taalkundige stilistiek is een vorm van tekstanalyse waarbij causale verbanden worden gelegd tussen formuleringskeuzes in een tekst en globale indrukken van zo’n tekst als geheel. Deze vorm van stijlonderzoek wordt in het Nederlandse onderzoek naar taalgebruik tot op heden nauwelijks toegepast. Dit boek is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in effecten van formuleringskeuzes en/of belangstelling heeft voor de vraag hoe keuzes in het taalgebruik bijdragen aan beeldvorming van politici.
Description: Promotores: T. van Haaften, J.C. de Jong, A. Verhagen
With Summary in English
Faculty: Faculteit Geesteswetenschappen
Citation: Leeuwen, M. van, Doctoral Thesis, Leiden University
Series/Report no.: LOT Dissertation Series;386
ISBN: 9789460931680
Sponsor: NWO
Handle: http://hdl.handle.net/1887/32770
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 1.696Mb View/Open
application/pdf Cover 398.5Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Preface_Contents 184.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 228.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 272.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 428.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 562.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 289.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 200.6Kb View/Open
application/pdf Bibliography 251.3Kb View/Open
application/pdf Summary in English 211.9Kb View/Open
application/pdf Appendices_Index_Curriculum Vitae 548.4Kb View/Open
application/pdf Propositions 113.7Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)