Overtuigen of onbewust beïnvloeden

Leiden Repository

Overtuigen of onbewust beïnvloeden

Type: Master thesis
Title: Overtuigen of onbewust beïnvloeden
Author: Venings, Suus
Issue Date: 2014-12-22
Keywords: marketing
neuromarketing
persuasion
persuasieonderzoek
tekstontwerp
marketingcommunicatie
reclame
cialdini
persuasie
psychologie
consumentenpsychologie
beinvloeding
consumenten
overtuigen
beinvloeden
brein
Abstract: Aanleiding voor dit onderzoek zijn uiteenlopende claims afkomstig uit de neurowetenschappen en (neuro)marketingpraktijk waaruit blijkt dat consumenten ‘onbewust’ of ‘breingericht’ beïnvloed kunnen worden in hun (koop)gedrag. Verwacht werd dat de manieren om consumenten ‘onbewust’ of ‘breingericht’ te beïnvloeden verschillen van de manieren die Hoeken in het boek Overtuigende Teksten noemt om consumenten te beïnvloeden in hun gedrag. Uiteindelijk bleek dat inzichten uit adviesboeken over ‘onbewust’ of ‘breingericht’ beïnvloeden relatief weinig waarde hebben voor het bevorderen van de effectiviteit van teksten waarin producten of diensten gepromoot worden. Uitzondering hierop zijn beïnvloedingstactieken die samenhangen met ‘prijsperceptie’, ‘schaarste’ en ‘prijspijn’. Het lijkt mij van belang om een ‘passend’ theoretisch kader te ontwikkelen voor het ontwerpen en beoordelen van reclameteksten. Ik raad aan om daarbij, in tegenstelling tot de geraadpleegde (advies)literatuur, een context-georiënteerd marketingperspectief in te nemen waarin de behoefte van de consument centraal staat. Zo’n kader zou een waardevolle aanvulling op het boek Overtuigende Teksten zijn.

Supervisor: Jong, J.C. de
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Neerlandistiek (Master)
Specialisation: Taalbeheersing van het Nederlands
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/31729
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Masterthesis 1.039Mb View/Open
application/pdf Bijlage 15 Literatuurlijsten adviesboeken 11.80Mb View/Open
application/pdf Bijlage 16 Analyses adviesboeken 1.326Mb View/Open
application/pdf Bijlage 17 Visualisatie analyses per adviesboek 372.1Kb View/Open
application/pdf Bijlage 18 Visu ... type beinvloedingstactiek 331.5Kb View/Open
application/pdf Bijlage 19 Kort ... edere beinvloedingstactiek 169.1Kb View/Open
application/pdf Bijlage 20 Proc ... ren beinvloedingstactieken 283.4Kb View/Open
application/pdf Bijlage 21 Eerste uitwerking analyses adviesboeken 683.1Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)