De stijl van gewoon proza

Leiden Repository

De stijl van gewoon proza

Title: De stijl van gewoon proza
Author: Fagel-de Werd, Suzanne
Publisher: Dutch Studies, Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Faculty of Humanities, Leiden University
Issue Date: 2015-01-27
Keywords: Stylistics
Cognitive linguistics
Modern Dutch literature
Abstract: Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft , is iets wat nog altijd niet vanzelfsprekend wordt geacht. Daarom staat juist transparant taalgebruik centraal in dit onderzoek. In dit proefschrift worden een (cognitief-)taalkundige en een letterkundige benadering van stijlonderzoek met elkaar gecombineerd. Dit wordt gedaan met een tweeledig doel. Ten eerste om een wetenschappelijke onderbouwing te geven aan intuïtieve uitspraken over stijl. Daarnaast om de samenhang te onderzoeken tussen stijl en thema van een roman. Hoe komt het thema van een roman in de stijl tot uitdrukking? Het onderzoek daarnaar vindt plaats aan de hand van een vergelijkende analyse van verhalen en tekstpassages van onder meer Jan Arends, Maarten Biesheuvel en Arnon Grunberg.
Description: Promotores: J.L. Goedegebuure, A. Verhagen
With Summary in English
Faculty: Faculteit Geesteswetenschappen
Citation: Fagel-de Werd, S., 2015, Doctoral Thesis, Leiden University
ISBN: 9789462990036
Sponsor: NWO projectnummer 360-70-260
Handle: http://hdl.handle.net/1887/31606
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 4.889Mb View/Open
application/pdf Cover 2.165Mb View/Open
application/pdf Title Pages_Preface_Contents 3.609Mb View/Open
application/pdf Chapter 1 3.619Mb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 2 3.644Mb View/Open
application/pdf Part I :Chapter 3 206.5Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 4 176.1Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 5 222.1Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 6 190.0Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 7 3.676Mb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 8 3.829Mb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 9 3.872Mb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 10 3.612Mb View/Open
application/pdf Summary in English 3.628Mb View/Open
application/pdf Bibliography_Curriculum Vitae 190.6Kb View/Open
application/pdf Propositions 122.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)