Een "ethische" resident. Ontwikkelingswerker of paternalistische bestuursambtenaar?

Leiden Repository

Een "ethische" resident. Ontwikkelingswerker of paternalistische bestuursambtenaar?

Type: Bachelor thesis
Title: Een "ethische" resident. Ontwikkelingswerker of paternalistische bestuursambtenaar?
Author: Nihof, Loes
Issue Date: 2015-01-30
Keywords: Ethische politiek concrete maatregelen, typering koloniale bestuursambtenaar
Abstract: Vanaf rond 1900 voerde de Nederlandse regering in Nederlands Indië een beleid wat later “ethische politiek” werd genoemd. De vraag die in dit werkstuk centraal staat is in hoeverre de “ethische politiek” van die periode zich verhield met de visie en de houding van resident Dingemans? In het onderstaande wordt deze vraag beantwoordt op basis van de nota’s van de resident en de bespreking en beschrijving van de “ethische politiek” in de literatuur. De houding van de bestuursambtenaren beweegt zich tussen twee typeringen “ontwikkelingswerkers avant la lettre” en de “paternalistische, zelfvoldane ambtenaren”. Het is de vraag welke typering op de resident van toepassing is. De conclusie is dat zijn maatregelen vallen onder de in de literatuur genoemde thema’s en als “ethisch” zijn te benoemen . De accenten bracht hij zelf aan, echter binnen de beschrijvingen van de ethische politiek namen zijn eigen prioriteiten (inlandse nijverheid, bestrijding van de ondeugden en de wezenopvang) geen prominente plaats in. Beide typeringen zowel ontwikkelingswerker als paternalist zijn van toepassing op zijn houding en gedrag.. De resident staat in de traditie van de christelijk sociale ethiek, hiermee ging hij niet mee in de tendens van verzakelijking en repressie die volgens de literatuur de verhoudingen na 1920 kenmerkten.
Supervisor: Schrikker, Alicia
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/31567
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Bachelorscriptie jan 2015.pdf 437.4Kb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)