Diplomatic negotiation : essence and evolution

Leiden Repository

Diplomatic negotiation : essence and evolution

Title: Diplomatic negotiation : essence and evolution
Author: Meerts, Paul Willem
Publisher: Department of Public International Law, Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2014-11-04
Keywords: Diplomacy
Negotiation
Essence
Evolution
Bilateral
Multilateral
Personal
Abstract: Diplomatiek onderhandelen is een moeilijk te begrijpen en te beheersen proces. Toch is het onderhandelen tussen staten en in internationale organisaties van levensbelang voor het functioneren van het internationale bestel. Het Handvest van de Verenigde Naties noemt onderhandelen dan ook als het eerste instrument bij het vreedzaam oplossen van conflicten. De wetenschap is nog altijd op zoek naar methoden om de uitkomst van een onderhandeling te verklaren uit de processen waaruit zij is voortgekomen. Dit proefschrift benadert het diplomatiek onderhandelingsproces van verschillende kanten en tracht daarmee aan de hand van gevalstudies in verleden en heden de essentie en de evolutie van het proces beter in beeld te krijgen. Een goed begrip daarvan zal, zo wordt gehoopt, bijdragen tot een effectiever gebruik van het diplomatieke geven en nemen, om daarmee geweldsgebruik terug te dringen. Dat neemt niet weg dat onderhandelen een belangenstrijd blijft, het is een vorm van oorlog met vreedzame middelen. Kernpunt van dit boek is de stelling dat onderhandelen tussen staten pas een werkelijk alternatief voor oorlogvoering kan zijn, als het kan worden gevoerd binnen een kader van regels en procedures om het onderhandelingsproces in goede banen te leiden en gebrek aan vertrouwen tussen partijen te verminderen. Daarin ligt het belang van internationale regimes die de concrete vorm kunnen aannemen van internationale organisaties, met de potentie de uitvoering van genomen besluiten af te dwingen. Uit de voortdurende pogingen de internationale betrekkingen beter te organiseren blijkt dat de diplomatie allang tot dit inzicht is gekomen. Het blijkt echter al even duidelijk uit het falen van onderhandelingen als middel tot conflictbeheersing in gebieden waar een overkoepelende onderhandelingsstructuur ontbreekt, zoals nu in het Midden-Oosten. Diplomatic Negotiation is difficult to grasp, both in practice and in theory. Yet it is important to get to grips with this process, as negotiations between states and in international organizations are the lifeblood of the international body politic. The Charter of the United Nations, for obvious reasons, ranks negotiation as the foremost instrument in the peaceful settlement of inter-state conflicts. Scholars of international relations, however, are still searching for methodologies and theories to explain the outcomes of negotiations by the processes that produce them. This doctoral dissertation approaches the process of diplomatic negotiation from different angles, while applying a multi-faceted qualitative analysis of case studies from the past and present. It is hoped that a better understanding of negotiation as one of the main tools of diplomacy will help to enhance the effectiveness of this process as an alternative to warfare. Still, negotiation is basically a struggle in the promotion and defence of state interests. It is war by peaceful means. The central proposition of this book is that negotiations between states can only be a viable replacement of the use of violence if they are conducted within a framework of international regimes that set the rules and procedures for negotiation behaviour and mitigate lack of trust. International regimes may take the shape of international organizations, which can force countries to live up to their agreements. Diplomats and political leaders have come to recognize this, as the evolution of diplomacy in the last 400 years testifies. Diplomatic negotiation may be taken as a ceaseless series of attempts to bring more order to the international system. The current demise of the negotiation processes in the Middle East thus demonstrates the failure of the international community to build overarching negotiation structures.
Description: Promotores: A. van Staden, I.W. Zartman
With Summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Meerts, P.W., 2014, Doctoral Thesis, Leiden University
ISBN: 9789461087812
Sponsor: Clingendael Institute
Handle: http://hdl.handle.net/1887/29596
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 2.307Mb View/Open
application/pdf Cover 1.343Mb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents 504.4Kb View/Open
application/pdf Preface 512.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 627.0Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 2 593.1Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 3 601.9Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 4 606.5Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 5 596.6Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 6 614.4Kb View/Open
application/pdf Part II :Chapter 7 584.6Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 8 665.2Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 9 622.3Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 10 625.3Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 11 681.0Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 12 607.8Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 526.8Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Gl ... edgements_Curriculum Vitae 648.5Kb View/Open
application/pdf Propositions 463.7Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)