Van kapers tot privébewakers: de uitbesteding van het geweldmonopolie op zee door de Nederlandse overheid (1568-heden)

Leiden Repository

Van kapers tot privébewakers: de uitbesteding van het geweldmonopolie op zee door de Nederlandse overheid (1568-heden)

Type: Bachelor thesis
Title: Van kapers tot privébewakers: de uitbesteding van het geweldmonopolie op zee door de Nederlandse overheid (1568-heden)
Author: Hoekstra, Martin
Issue Date: 2014-08-29
Keywords: Geweldsmonopolie
Uitbesteding
Piraterij
Zeeroof
Kaapvaart
Privatisering
Geweld
Martitiem
Marine
VPD
Abstract: Door de eeuwen heen heeft de Nederlandse overheid haar redenen gehad om maritiem geweld uit te besteden aan particulieren, zoals in het geval van de kaapvaart (offensief) en de beveiliging van handelsschepen (defensief). Vanaf de negentiende eeuw werd geweldsgebruik echter gemonopoliseerd door de staat. Met de recente opleving van piraterij in de wateren rond Somalië is dit vraagstuk opnieuw actueel geworden, omdat Nederlandse reders pleiten voor de legalisering van gewapende particuliere beveiliging ter beveiliging tegen Somalische piraten. Volgens de koopvaardijsector is de bescherming die de overheid biedt namelijk onvoldoende. Dit artikel gaat in op de motieven die de Nederlandse overheid in het verleden heeft gehad om geweld op zee wel of niet uit te besteden, met als doel een bijdrage te leveren aan de huidige discussie.
Supervisor: Dissel, dr. A.M.C. van
Faculty: Faculty of Humanities
Department: Geschiedenis (Bachelor)
Specialisation: Maritime History
ECTS Credits: 15
Handle: http://hdl.handle.net/1887/27443
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Bachelorscriptie (geschoonde versie).pdf 1.471Mb Under embargo

This item appears in the following Collection(s)