SES en externaliserende gedragsproblematiek: verklaring aan de hand van de mediator sociale ouderlijke betrokkenheid

Leiden Repository

SES en externaliserende gedragsproblematiek: verklaring aan de hand van de mediator sociale ouderlijke betrokkenheid

Type: Bachelor thesis
Title: SES en externaliserende gedragsproblematiek: verklaring aan de hand van de mediator sociale ouderlijke betrokkenheid
Author: Huffelen, Nadine van
Issue Date: 2014
Keywords: sociaal economische status
externaliserende gerdagsproblematiek
sociale ouderlijke betrokkenheid
kinderen
Abstract: Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES) meer gedragproblematiek vertonen. In het huidige onderzoek werd onderzocht of sociale ouderlijke betrokkenheid als mediator kan fungeren in de relatie tussen SES en externaliserende gedragsproblematiek. Daarnaast werden de verbanden tussen deze drie variabelen onderzocht. In totaal hebben 102 overwegend Nederlandse kinderen (47 jongens en 55 meisjes) met hun ouder deelgenomen aan het onderzoek. Bij deze respondenten is de Family Affluence Scale, de Child Behavior Checklist en de Alabama Parenting Questionnaire afgenomen. Uit de correlatieanalyses bleek dat er geen significante verbanden waren tussen de variabelen SES, externaliserende gedragsproblematiek en sociale ouderlijke betrokkenheid. De regressieanalyses toonden aan dat er eveneens geen mediërende rol van sociale ouderlijke betrokkenheid was in de relatie tussen SES en externaliserende gedragsproblematiek. Hoewel de rol van sociale ouderlijke betrokkenheid in het huidige onderzoek niet is bewezen, blijft het van belang om wetenschappelijk vervolgonderzoek te doen naar deze ouderschapsfactor en andere ouderschapsfactoren, met inachtneming van de beperkingen van het huidige onderzoek.
Supervisor: Geel, Mitch van
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Pedagogische Wetenschappen (Bachelor)
Specialisation: Orthopedagogiek
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/27011
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Bachelor thesis 569.5Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)