Manganese Complexes as Drying Catalysts for Alkyd Paints

Leiden Repository

Manganese Complexes as Drying Catalysts for Alkyd Paints

Type: Doctoral Thesis
Title: Manganese Complexes as Drying Catalysts for Alkyd Paints
Author: Gorkum, Remy van
Publisher: Leiden University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences, Dept. of Chemistry
Issue Date: 2005-04-27
Keywords: Paint
Manganese
Alkyd
Catalyst
Oxidation
Chemistry
Abstract: Common alkyd paint will not have dried within two hours without drying catalysts. The drying catalyst (also called “drier”) that is generally used is based on the heavy metal cobalt. Since cobalt salts are suspected to be carcinogenic, it is of the utmost importance that alternative driers are found and that cobalt can be replaced as a drier in alkyd paint. In this thesis newly developed manganese compounds are presented which show a comparable or better drying activity than existing cobalt driers. These manganese driers are thus potential replacements for the toxic cobalt compounds. Results pertaining to the mechanism of action of the new manganese driers are also discussed. These results will make the future development of alkyd paint driers easier. Huis-tuin-en-keuken alkydverf is uit zichzelf niet binnen twee uur droog. Daarom worden drogingsversnellers (katalysatoren) aan de verf toegevoegd, om het drogingsproces te versnellen. De meest gebruikte drogingskatalysator (ook wel “droger” genoemd) in alkydverf is gebaseerd op het zware metaal kobalt. Aangezien kobalt vermeend carcinogeen is, is het noodzaak om alternatieve drogers te vinden zodat kobalt vervangen kan worden. In dit proefschrift worden (nieuw ontwikkelde) mangaanverbindingen gepresenteerd die dezelfde of soms zelfs een betere drogingsactiviteit vertonen als de bestaande kobaltdroger en dus als mogelijke vervanger aangemerkt kunnen worden. Ook worden resultaten gepresenteerd mbt de precieze werking van de mangaandrogers, zodat het in de toekomst makkelijker zal zijn nieuwe drogers te ontwikkelen voor bijvoorbeeld een specifieke verfformulering.
Description: Promotor: J. Reedijk. Co-promotor: E. Bouwman.
With summary in Dutch.
Faculty: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Citation: van Gorkum, R., 2005. Doctoral thesis, Leiden University
Sponsor: The work described in this thesis was financially supported by the Dutch Ministry of Economic Affairs, as part of the SENTER/Innovation Oriented Research Program on Heavy Metals (IOP) No. IZW99241c.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/2309
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Cover 461.0Kb View/Open
application/pdf Table of contents 120.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 532.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 345.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 619.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 902.0Kb Under embargo
application/pdf Chapter 5 534.7Kb Under embargo
application/pdf Chapter 6 525.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 243.5Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 77.56Kb View/Open
application/pdf Dutch summary 170.2Kb View/Open
application/pdf Epilogue 87.51Kb View/Open
application/pdf Propositions 107.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)