Populisme en personalisering ontrafeld: een studie naar de relatie tussen personalisering en populisme op conceptueel niveau.

Leiden Repository

Populisme en personalisering ontrafeld: een studie naar de relatie tussen personalisering en populisme op conceptueel niveau.

Type: Bachelor thesis
Title: Populisme en personalisering ontrafeld: een studie naar de relatie tussen personalisering en populisme op conceptueel niveau.
Author: Bos, D.C.
Issue Date: 2013-07-30
Keywords: Populisme
Personalisering
Concept
Conceptualisering
Abstract: In Niemand is groter dan de partij wekken Van Holsteyn en Andeweg de suggestie dat er sprake zou zijn van een verband tussen personalisering en populisme. Er zijn in dat perspectief meerdere studies verschenen. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht in welke mate populistische leiders meer afhankelijk zouden zijn van de media, in hoeverre het succes van populistische partijen afhangt van de leider en of populistische partijen en de commerciële media de gemeenschappelijke neiging hebben om de politiek te personaliseren (Bos, Van der Brug en De Vreese 2011; Van Kessel 2011; Akkerman 2011). Op empirisch niveau wordt een relatie verondersteld tussen de verschijnselen populisme en personalisering. Het is echter onduidelijk in welke richting het verband wijst. De politicoloog Krouwel beweert dat “het populisme de trend naar personalisering van de politiek versterkt” (Ten Hooven 2010). Volgens Rob Wijnberg (2010) moet de groei van het populisme juist verklaard worden vanuit “een verregaande personalisering van de politiek.”
Supervisor: Holsteyn, Prof. dr. J.J.M. van
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Politicologie (Bachelor)
Specialisation: Politicologie
ECTS Credits: 15
Evaluation: Recommended. Winnaar van Van den Berg Bachelorscriptieprijs 2013.
Handle: http://hdl.handle.net/1887/22113
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Bachelorproject eindversie - David Bos.pdf 608.1Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)