Procesbelang. Beroep niet-ontvankelijk wanneer een partij die zich beroept op Europees staatssteunrecht de rechter slechts verzoekt een oordeel te geven of een besluit wel of niet staatssteun betreft

Leiden Repository

Procesbelang. Beroep niet-ontvankelijk wanneer een partij die zich beroept op Europees staatssteunrecht de rechter slechts verzoekt een oordeel te geven of een besluit wel of niet staatssteun betreft

Type: Annotation
Title: Procesbelang. Beroep niet-ontvankelijk wanneer een partij die zich beroept op Europees staatssteunrecht de rechter slechts verzoekt een oordeel te geven of een besluit wel of niet staatssteun betreft
Author: Metselaar, A.J.Ouden, W. den
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2013
Abstract: Het procesbelang ontbreekt wanneer een partij die zich beroept op Europees staatssteunrecht de rechter slechts verzoekt een oordeel te geven of een besluit wel of niet staatssteun betreft. Dat zou in strijd komen met de taak van de uit de taak van de nationale rechter voortvloeiende verplichting om zodanige maatregelen te nemen dat de toestand vóór de steunverlening wordt hersteld.
Faculty: Faculteit der RechtsgeleerdheidFaculteit der Rechtsgeleerdheid
University: Cbb
Uri: urn:issn:01650580
ISSN: urn:issn:01650580
Handle: http://hdl.handle.net/1887/21621
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2013-115 291.3Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)