Niet voldaan aan verantwoordingsplicht. Subsidievaststelling op nihil is niet evenredig. Mate waarin tekortkoming verwijtbaar is, is relevant voor de belangenafweging.

Leiden Repository

Niet voldaan aan verantwoordingsplicht. Subsidievaststelling op nihil is niet evenredig. Mate waarin tekortkoming verwijtbaar is, is relevant voor de belangenafweging.

Type: Annotation
Title: Niet voldaan aan verantwoordingsplicht. Subsidievaststelling op nihil is niet evenredig. Mate waarin tekortkoming verwijtbaar is, is relevant voor de belangenafweging.
Author: Ouden, W. den
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2013
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
University: CRvB
Uri: urn:issn:01650580
ISSN: urn:issn:01650580
Handle: http://hdl.handle.net/1887/21620
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2013-255.pdf 458.3Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)