Intrekken vaststellingsbeschikking op grond van art. 4:49 Awb vereist een belangenafweging.

Leiden Repository

Intrekken vaststellingsbeschikking op grond van art. 4:49 Awb vereist een belangenafweging.

Type: Annotation
Title: Intrekken vaststellingsbeschikking op grond van art. 4:49 Awb vereist een belangenafweging.
Author: Ouden, W. den
Journal Title: Administratiefrechtelijke Beslissingen
Issue Date: 2013
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
University: ABRvS
Uri: urn:issn:01650580
ISSN: urn:issn:01650580
Handle: http://hdl.handle.net/1887/21613
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf AB 2013-162 219.2Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)