Samenwerken in het daltononderwijs: De rol van communicatieve en regulatieve vaardigheden bij het groepsresultaat

Leiden Repository

Samenwerken in het daltononderwijs: De rol van communicatieve en regulatieve vaardigheden bij het groepsresultaat

Type: Master thesis
Title: Samenwerken in het daltononderwijs: De rol van communicatieve en regulatieve vaardigheden bij het groepsresultaat
Author: Ephrat, Amalia
Issue Date: 2013-07-31
Keywords: samenwerkend leren
daltononderwijs
vaardigheden
regulatieve vaardigheden
communicatieve vaardigheden
Abstract: Samenwerkend leren creëert een unieke context waarbinnen leerlingen in een groep potentieel meer leren dan wanneer zij individueel zouden opereren. Binnen het daltononderwijs worden leerlingen opgevoed om te functioneren in een maatschappij waarin mensen samenwerken Tijdens dit onderzoek is getracht antwoord te vinden op de vraag: Wat is de relatie tussen de door leerlingen vertoonde samenwerkingsvaardigheden en het resultaat van een groepstaak voor leerlingen in het Nederlandse daltononderwijs? Het onderzoek heeft plaatsgevonden op Nederlandse daltonbasisscholen in de provincie Zuid-Holland, waaraan N=259 leerlingen hebben meegewerkt, verdeeld over vier scholen. Hiervan is van 10 groepjes van vier leerlingen de samenwerking gefilmd, en zijn protocollen getranscribeerd en gecodeerd voor een aparte analyse. Voor de groepen kan worden gezegd dat het stellen van vragen, het beantwoorden van vragen en de mate waarin leerlingen bezig zijn met andere zaken dan de taak, van invloed zijn op de hoogte van het behaalde groepsresultaat. De perceptie van leerlingen over de kwaliteit van de samenwerking is getoetst aan de hand van een content analyse. Leerlingen zijn hoofdzakelijk tevreden over de kwaliteit van samenwerken tijdens de groepstaak en noemen algemeen goed kunnen samenwerken, goed overleg tussen groepsleden over de taak en het leveren van gelijke bijdrage aan het groepsproces als belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking. Daarnaast doen een slechte taakverdeling tijdens de uitvoering van de taak en het vertonen van storend gedrag juist af aan een goede samenwerking. Voor deze steekproef bleek geen verschil te bestaan in de door goede of door minder goede groepen vertoonde communicatieve en regulatieve activiteiten tijdens de uitvoering van de taak. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de kennisbasis over wat samenwerkend leren effectief middel maakt voor het leerproces van basisschoolleerlingen in het daltononderwijs. Toekomstig onderzoek kan het beeld wat bestaat over welke vaardigheden voor leerlingen belangrijk zijn voor samenwerkend leren nuanceren.
Supervisor: Saab, Nadira
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Education and Child Studies (Master)
Specialisation: Educational Studies
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/21123
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Masterscriptie_A.Ephrat_Samenwerken in het daltononderwijs.pdf 714.7Kb Under embargo until 2018-07-15

This item appears in the following Collection(s)