Rechtspleging in arbeidszaken

Leiden Repository

Rechtspleging in arbeidszaken

Title: Rechtspleging in arbeidszaken
Author: Erkens, M.Y.H.G. (Yvonne)
Publisher: Kluwer : Deventer
Issue Date: 2013-04-25
Keywords: Arbeidsrechtspraak
Specialisatie
Kantonrechter
Sector kanton
Arbeidsprocesrecht
Abstract: Nederland kent geen arbeidsrechter. In arbeidszaken is de kantonrechter de absoluut bevoegde rechter, maar de kantonrechter doet (veel) meer dan alleen arbeidsrecht. Op 1 januari 2013 is de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking getreden. Als gevolg daarvan is de verplichte instelling van een sector kanton bij elke rechtbank komen te vervallen. Kantonzaken - zaken die op grond van de wet door de kantonrechter moeten worden berecht - bestaan echter nog steeds, net als kantonrechter. Het is aan de gerechtsbesturen overgelaten hoe zij rechtspraak in kantonzaken vanaf 1 januari 2013 organiseren. In het proefschrift van Yvonne Erkens is antwoord gezocht op de vraag hoe arbeidsrechtspraak het best vorm kan worden gegeven. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de specifieke kenmerken van arbeidsrecht en arbeidsrechtelijke conflicten. Op grond daarvan zijn vijf criteria geformuleerd, die enerzijds bepaalde eisen stellen aan de rechter (de arbeidsrechter dient aandacht te hebben voor ongelijkheidscompensatie, hij moet inzicht hebben in en kennis hebben van arbeidsverhoudingen, hij moet beschikken over bepaalde procesvaardigheden en zich in de procedure actief opstellen), anderzijds aan de procedure (de arbeidsrechtelijke procedure dient laagdrempelig te zijn en de rechtzoekende een snelle oplossing te bieden). Een van de conclusies uit het onderzoek luidt, dat arbeidsrecht binnen de rechtspraak als specialisme moet worden benoemd.
Description: Promotor: G.J.J. Heerma van Voss
With Summary in German
With Summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Erkens, M.Y.H.G., 2013, Doctoral Thesis, Leiden University
ISBN: 9789013115314
Handle: http://hdl.handle.net/1887/20845
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 3.453Mb View/Open
application/pdf Cover 66.35Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Preface_Contents_Abbreviations 128.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 149.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 265.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 272.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 249.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 303.4Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 358.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 478.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 8 158.9Kb View/Open
application/pdf Appendices to Chapter 5 130.4Kb View/Open
application/pdf Summary in English 152.4Kb View/Open
application/pdf Summary in German 145.7Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 144.3Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Re ... ect Index_Curriculum Vitae 229.3Kb View/Open
application/pdf Propositions 83.45Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)