Desi Bouterse, Van autoritair-populistisch leider naar charismatisch-populistisch leider

Leiden Repository

Desi Bouterse, Van autoritair-populistisch leider naar charismatisch-populistisch leider

Type: Master thesis
Title: Desi Bouterse, Van autoritair-populistisch leider naar charismatisch-populistisch leider
Author: Maschhaupt, Reineke
Issue Date: 2013-02-21
Keywords: Bouterse
charisma
populisme
Suriname
Abstract: In 1980 pleegde Bouterse met vijftien andere sergeanten een staatsgreep in Suriname. Bouterse werd al snel de leider van het militair regime, dat tot 1986 Suriname bestuurde en ook daarna nog invloed bleef uitoefenen op de Surinaamse regering. In 1992 was er een breekpunt. Bouterse vertrok uit het leger en werd partijleider van de Nationale Democratische Partij (NDP). Vanaf toen begon hij zijn positie als politiek leider te verstevigen. Met resultaat: In 2010 werd Bouterse met een kleine meerderheid democratisch gekozen als president van Suriname. In deze scriptie ga ik de ontwikkeling onderzoeken van Bouterse van autoritair-populistisch leider in 1980 naar charismatisch-populistisch leider in 2010. Tegenwoordig wordt Bouterse gezien als charismatisch leider. Dit is niet altijd zo geweest. Ten tijde van het militair regime was hij vooral een autoritair leider. Er zijn een aantal voorwaarden voor een charismatisch leider om zich te manifesteren. Ten eerste moet de leider unieke kwaliteiten bezitten. Ten tijde van het militair regime bezat Bouterse een aantal kwaliteiten die hem tot supreme caudillo, meest invloedrijke man, maakte onder de militairen. Maar een charismatisch leider was hij toen nog niet. De tweede voorwaarde is het bestaan van een voedingsbodem in de vorm van een crisis. Gedurende de hele periode van 1980 tot 2010 was er sprake van een economische malaise in Suriname. Dit zorgde voor een continue ontevredenheid. Een omslag in de Surinaamse politiek gebeurde pas wanneer er sprake was van een politieke crisis. De laatste voorwaarde voor een charismatisch leider is de ontvankelijkheid van het volk voor een charismatisch leider. Deze ontvankelijkheid hangt af van de mate van religiositeit van de bevolking. Het Surinaamse volk is zeer religieus. Gedurende zijn gehele militair en politiek leiderschap heeft Bouterse gebruik gemaakt van populistische middelen. Dit wordt duidelijk via de zes sleutelthema´s van populisme van Paul Taggart. Ten tijde van het militair regime was Bouterse een autoritair-populistisch leider. Na zijn bekering tot de kerk Gods Bazuin in 1999, één van de populairste kerken in Suriname, bouwde Bouterse een steeds nauwere band op met de charismatische Steve Meye, de bisschop van Gods Bazuin. Bouterse ging de nadruk leggen op het religieuze begrip ‘vergeven’. Hij vergaf zijn voormalige vijanden en hij verwachtte van het volk van Suriname dat ze hem zou vergeven voor excessen die waren voorgevallen tijdens het militair regime. Door de religieuze lading toe te voegen aan de voorwaarden voor een charismatisch leider die er al bestonden – een voedingsbodem en een sterke leider met unieke kwaliteiten - groeide Bouterse uit tot de charismatisch-populistisch leider die hij nu is.
Supervisor: Meel, Peter
Faculty: Faculty of Humanities
Department: History (Master)
Specialisation: History of European Expansion and Globalisation
ECTS Credits: 30
Handle: http://hdl.handle.net/1887/20542
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptie Desi Bouterse - Reineke Maschhaupt.pdf 1.060Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)