Een vorstelijke palts te Zutphen ? : macht en prestige op en rond het plein 's-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening

Leiden Repository

Een vorstelijke palts te Zutphen ? : macht en prestige op en rond het plein 's-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening

Title: Een vorstelijke palts te Zutphen ? : macht en prestige op en rond het plein 's-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening
Author: Groothedde, Michael
Publisher: Medieval Archaeology, Faculty of Archaeology, Leiden University
Issue Date: 2013-02-14
Keywords: Architecture
Count
Court
Palace
Pfalz
Power
Romanic
Town archaeology
Viking
Zoology
Zutphen
Abstract: De stad Zutphen is een van de oudste steden van Nederland. De site representeert niet alleen een stadskern van regionaal en nationaal belang. Door de historische context en archeologische verschijningsvorm moet de vindplaats Zutphen van internationaal belang worden geacht. Sinds 2002 heeft het plein ’s-Gravenhof de status van archeologisch rijksmonument. De komende decennia zullen uit opgravingen weinig nieuwe gegevens beschikbaar komen. Daarom was het een geschikt moment om alle beschikbare gegevens uit oud onderzoek toegankelijk te maken en te analyseren. De bij de uitwerking betrokken onderzoeken zijn de opgravingen op het plein ’s-Gravenhof in 1946 en 1999, de opgravingen tijdens de restauratie van Huize van de Kasteele in 1993 – 1995 en de opgravingen in de historische kelders en de bouwput van het nieuwe stadhuis (1996-1997). De opgravingen zijn nu uitgewerkt en er zijn tal van deelonderzoeken uitgevoerd (uitvoerig zoölogisch onderzoek, 14C-dateringen, analyse van de structuren in de opgraving Zutphen-Stadhuis, grondradaronderzoek op het plein). In de publicatie wordt uitvoerig aandacht besteed aan de analyse en interpretatie van de sporen en vondsten, maar ook de historische context waarin deze geplaatst moeten worden. De nadruk in het onderzoek ligt op de periode 850 tot 1200 AD. Vooral de beschrijving, fasering en datering van de resten van een grote tufstenen aula staan centraal. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe reconstructie van het imposante romaanse gebouw. De belangrijkste vraag betreft de status van de site Zutphen: was het een koningspalts of niet? En wie liet het tufstenen complex bouwen? En waarom?
Description: Promotor: F.C.W.J. Theuws
With summary in German
Faculty: Faculty of Archeology
Citation: Groothedde, M., 2013, Doctoral thesis, Leiden University
Series/Report no.: Zutphense Archeologische Publicaties;77
ISBN: 9789077587881
Sponsor: Provincie Gelderland; Stichting Nederlands Museum voor Antropologie en Praehistorie te Amsterdam; Stichting Archeologie IJssel-VechtstreekPromotor:
Handle: http://hdl.handle.net/1887/20532
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 131.4Mb View/Open
application/pdf Cover 16.08Mb View/Open
application/pdf Title page_Contents_preface 768.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 2.180Mb View/Open
application/pdf Chapter 2 108.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 1.617Mb View/Open
application/pdf Chapter 4 132.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 8.856Mb View/Open
application/pdf Chapter 6 6.057Mb View/Open
application/pdf Chapter 7 13.94Mb View/Open
application/pdf Chapter 8 47.33Mb View/Open
application/pdf Chapter 9 10.95Mb View/Open
application/pdf Chapter 10 1.143Mb View/Open
application/pdf Chapter 11 8.272Mb View/Open
application/pdf Chapter 12 24.67Mb View/Open
application/pdf Chapter 13 6.367Mb View/Open
application/pdf Chapter 14 Summary in Dutch and German 224.4Kb View/Open
application/pdf Literature 208.6Kb View/Open
application/pdf List of figures and colophon 127.8Kb View/Open
application/pdf Appendix 180.7Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 99.14Kb View/Open
application/pdf Propositions 89.48Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)