Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht : de complexiteit van het adagium 'de veroorzaker betaalt' in het veellagige rechtsorde

Leiden Repository

Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht : de complexiteit van het adagium 'de veroorzaker betaalt' in het veellagige rechtsorde

Title: Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht : de complexiteit van het adagium 'de veroorzaker betaalt' in het veellagige rechtsorde
Author: Kruif, Christien de
Publisher: Maklu-Uitgevers, Apeldoorn, Antwerpen
Issue Date: 2012-12-04
Keywords: Costanzo
Europese subsidies
Inbreukprocedure
NErpe
Onderlinge overheidsaansprakelijkheid
Regresrecht
Staatsaansprakelijkheid
Toerekening
Verhaalsrecht
Verzekeringsplicht
Abstract: In ons recht draagt in beginsel ieder zijn eigen schade. Voor het ‘verplaatsen’ van schade, bijvoorbeeld naar de veroorzaker ervan (onder het motto ‘de veroorzaker betaalt’), dient een bijzondere reden te zijn. Deze kan zijn gelegen in de idee dat de persoon die verwijtbaar schade veroorzaakt, die schade dient te vergoeden. Dit houdt dus een reactie van de rechtsorde in op rechtens verwijtbaar gedrag. De keuze om schade te verplaatsen, is altijd een (rechts)politieke. Onlangs is deze keuze gemaakt voor het verplaatsen van schade die op grond van EU-recht voor rekening komt van de Nederlandse Staat. Met de inwerkingtreding van de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe) in 2012 kan deze schade door middel van een verhaalsrecht van de Staat worden verplaatst naar de veroorzakers ervan, zogenoemde publieke entiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld medeoverheden, aanbestedingsplichtige entiteiten en concessiehouders. Ook de omgekeerde situatie doet zich voor. Door EU-recht te schenden kan de Staat schade veroorzaken die voor rekening komt van publieke entiteiten zoals medeoverheden. Voor het verplaatsen van die schade heeft de wetgever niet voorzien in een bijzonder verhaalsrecht. In dit onderzoek staat centraal het verplaatsen van de ene overheid naar de ande re van schade die is terug te voeren op een schending van EU-recht of het EVRM. Onderzocht is of, en zo ja hoe de ene overheid zich naar huidig recht op de ande re zou (moeten) kunnen verhalen en welke voorwaarden vanuit het positieve recht aan een dergelijk verhaalsrecht zouden moeten worden gesteld
Description: Promotores: W. den Ouden, T. Barkhuysen
With summary in English
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Kruif, C. de, 2012, Doctoral thesis, Leiden University
Series/Report no.: Meijers-reeks;MI 209
ISBN: 9789046605707
Handle: http://hdl.handle.net/1887/20222
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full text 1.399Mb View/Open
application/pdf Title page_Preface_Contents_Abbreviations 113.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 127.0Kb View/Open
application/pdf Part I 76.55Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 355.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 425.5Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 200.2Kb View/Open
application/pdf Deel 2 91.21Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 217.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 258.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 7 266.2Kb View/Open
application/pdf Summary in English 115.1Kb View/Open
application/pdf Indexes 205.8Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae_Series list 104.0Kb View/Open
application/pdf Propositions 71.88Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)