Tussen Oranje en Spanje : de leefwereld van Bredase regenten 1550-1700

Leiden Repository

Tussen Oranje en Spanje : de leefwereld van Bredase regenten 1550-1700

Title: Tussen Oranje en Spanje : de leefwereld van Bredase regenten 1550-1700
Author: Meij, Cornelis Otto van der
Publisher: Institute for History, Faculty of Humanities, Leiden University
Issue Date: 2012-10-25
Keywords: Prosopografie
Elites
Regenten
Patriciaat
Patronage
Opstand
Stedelijke reformatie
Oranje-Nassau cultuurgeschiedenis
Wooncultuur
Hofcultuur
Abstract: De stad Breda lag gedurende de Opstand in de frontlinie tussen Noord en Zuid. Stad en land van Breda waren daarnaast bezit van de prinsen van Oranje en werd beheerd door de Nassause Domeinraad. Een uitgebreid scala aan heerlijke rechten zorgde voor belangrijke inkomsten voor de familie Oranje-Nassau. Voor het bestuur van de stad werden een reeks van ambtenaren aangesteld, waaronder diverse rentmeesters, de drossaard en de schepenen. Invulling van het schepenambt was gebonden aan een reeks van formele en informele kwalificaties. Door de diverse veroveringen van de stad, verliep het proces van calvinisering tot 1637 maar moeizaam. Dit gold tevens voor de stedelijke reformatie: Breda bleef in essentie een katholieke stad. De regenten van Breda waren niet de rijkste inwoners van de stad. Zij vormden slechts een politieke elite, hoofdzakelijk gevoed door ambten, en deels ook afkomstig van buiten de stad. Toch genoten zij voldoende welstand om hun verblijf in de stad te veraangenamen met huizen en andere bezittingen. Vanwege hun onzekere maatschappelijke positie ontstond onderling desondanks hevige factiestrijd. De ‘oude borgers’ (of het patriciaat) genoten mede daarom als elite meer inzien en status.
Description: Promotor: F.S. Gaastra
With Summary in English
Faculty: Faculteit der Letteren
Citation: Meij, C.O., 2012, Doctoral Thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/20034
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 4.778Mb View/Open
application/pdf Cover 234.2Kb View/Open
application/pdf Title Pages_Contents_Preface 344.7Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 1 449.4Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 2 533.6Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 3 447.4Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 4 459.2Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 5 531.4Kb View/Open
application/pdf Part I: Chapter 6 456.2Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 7 493.4Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 8 506.9Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 9 440.0Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 10 449.6Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 11 522.1Kb View/Open
application/pdf Part II: Chapter 12 487.3Kb View/Open
application/pdf Concluding Observations 129.9Kb View/Open
application/pdf Bibliography 383.8Kb View/Open
application/pdf Summary in English 166.9Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 59.90Kb View/Open
application/pdf Propositions 70.09Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)