Schizotypie en denkstoornissen bij kinderen met een extra x-chromosoom

Leiden Repository

Schizotypie en denkstoornissen bij kinderen met een extra x-chromosoom

Type: Master thesis
Title: Schizotypie en denkstoornissen bij kinderen met een extra x-chromosoom
Author: Krogt, Mandy van der
Issue Date: 2013
Keywords: Klinefelter
Schizotypy
Thought disorder
Triple X
kFTDS
SPQ
Abstract: In dit onderzoek is onderzocht of kinderen met een extra x-chromosoom kwetsbaarder zijn voor de ontwikkeling van schizotypische kenmerken en daarmee een mogelijk verhoogd risico hebben op psychotische stoornissen. Bij 150 kinderen tussen de 7 en 20 jaar zijn de Kiddie Formal Thought Disorder Story game (kFTDS) en de Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ-k) afgenomen. De steekproef bestaat uit 95 controlekinderen, 32 jongens met Klinefelter en 26 meisjes met Triple-X. De resultaten wijzen uit dat de klinische groep kinderen met een extra x-chromosoom meer schizotypische kenmerken en denkfouten laat zien dan de controlekinderen. Er kan dus geconcludeerd worden dat zij op kinderleeftijd al meer moeite hebben met de regulatie van hun denken dan controlekinderen, waardoor het belangrijk is dat er vroegtijdig gelet wordt op voorlopers van psychoses. Daarnaast zijn de resultaten een indicatie voor de rol van het extra x-chromosoom in de kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van een psychose.
Supervisor: Rijn, Sophie van
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Education and Child Studies (Master)
Specialisation: Education and Child studies
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/19935
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptierepositorium.pdf 337.7Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)