De relatie tussen emotieherkenning en symptomen van de subtypen van Attention Deficit Hyperactivity Disorder bij jongens en de invloed van volgehouden aandacht.

Leiden Repository

De relatie tussen emotieherkenning en symptomen van de subtypen van Attention Deficit Hyperactivity Disorder bij jongens en de invloed van volgehouden aandacht.

Type: Master thesis
Title: De relatie tussen emotieherkenning en symptomen van de subtypen van Attention Deficit Hyperactivity Disorder bij jongens en de invloed van volgehouden aandacht.
Author: Verhoef, Lisanne
Issue Date: 2013
Keywords: Subtypen ADHD, jongens, sociale cognitie, emotie in gezicht, emotie in stem, volgehouden aandacht
Abstract: Van kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) wordt gedacht dat zij problemen ondervinden in emotieherkenning. ADHD bevat drie subtypen, namelijk aandachtstekort, hyperactief/impulsief en het gecombineerde subtype. Een mogelijk en nog niet veel onderzocht component onderliggend aan emotieherkenning is volgehouden aandacht. De centrale vraag richt zich op jongens waarbij wordt ingegaan op de relatie tussen symptomen van de subtypen van ADHD en emotieherkenning in gezichtsexpressies en stem bij anderen en of volgehouden aandacht daar invloed op heeft. De steekproef bevat 20 jongens van 7 tot 13 jaar. Ouders vulden een vragenlijst in over symptomen van subtypen van ADHD. Kinderen beoordeelden op de computer via foto’s emoties in het gezicht en via geluidsfragmenten emoties in de stem. Tevens is via een computertaak volgehouden aandacht gemeten. Symptomen van het gecombineerde subtype hebben een verband met het aflezen van verbaasde gezichten. Hoe meer symptomen van dit subtype, hoe meer ze herkennen. Voor de overige subtypen en emoties zijn geen verbanden aangetoond. De verbanden tussen symptomen van het aandachtstekortsubtype en emotieherkenning van blije en droevige stemmen wijzen erop dat hoe meer symptomen van het subtype, hoe meer ze deze emoties in stemmen herkennen. Voor de overige subtypen en emoties zijn geen verbanden aangetoond. Parameters van volgehouden aandacht hebben op de hiervoor genoemde aangetoonde verbanden invloed. Alleen de parameter impulsiviteit heeft geen invloed op het verband tussen symptomen van aandachtstekortsubtype en het herkennen van blije stemmen. Verder heeft de parameter fluctuatie in het werktempo invloed op de relatie tussen symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit en het herkennen van verbaasde gezichten. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn een grotere steekproef en kinderen includeren met een diagnose voor een subtype van ADHD. Daarnaast kunnen verschillen in subtypen van ADHD tussen jongens en meisjes worden onderzocht en tussen kinderen met en zonder diagnose. Verdere aanbeveling is een longitudinaal onderzoek.
Supervisor: Van Rijn, SophieSchoorl, Jantiene
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Education and Child Studies (Master)
Specialisation: Orthopedagogiek
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/19927
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptie Lisanne Verhoef.pdf 244.2Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)