Secular totalitarian and islamist legal-political philosophy

Leiden Repository

Secular totalitarian and islamist legal-political philosophy

Title: Secular totalitarian and islamist legal-political philosophy
Author: Suurland, David-Arthur John
Publisher: Faculty of Law, Leiden University
Issue Date: 2012-09-27
Keywords: Islamist ideologies
Islamist legal-political philosophy
Movements
Secular totalitarian
Totalitarianism paradigm
Abstract: In dit proefschrift heeft Suurland vanuit een rechtstheoretisch en politiek filosofisch kader uitvoerig onderzoek gedaan naar de volgende vragen: •Welke overeenkomsten en verschillen kunnen er worden gevonden tussen de politieke, economische, sociale en filosofische achtergronden en de praktische implicaties van het Nazisme, Stalinisme en het Islamisme? •Voor wie is het Islamisme eigenlijk de grootste bedreiging? Voor Moslims of niet-Moslims? •Wat kunnen beleidsmakers en wetgevers, zowel in de niet-Islamitische als Islamitische wereld, leren van de geschiedenis van het Nazisme en Stalinisme als het gaat om het gevaar dat het Islamisme vormt voor hun samenlevingen? •Wat kunnen zij er van leren om dit gevaar te neutraliseren? •Welke plek neemt het Islamisme eigenlijk in binnen het groter kader van het politieke en rechts theoretische denken in de geschiedenis van de Islamitische wereld? •Zijn er wellicht rechtstheoretische methoden van exegese die een alternatief kunnen bieden voor het Islamistisch discours?
Description: Promotor: A. Ellian
With summary in Dutch
Faculty: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Citation: Suurland, D.-A.J., 2012, Doctoral thesis, Leiden University
Handle: http://hdl.handle.net/1887/19888
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Title page_Chap ... ist of Islamic terminology 530.9Kb View/Open
application/pdf General introduction 1.004Mb View/Open
application/pdf Part I Totalitarian legal-political philosophie 373.3Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Introduction 695.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 Authoritarianism 675.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 The challanges of modernity 813.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 Fascism 759.8Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 Totalitarianism 1.281Mb View/Open
application/pdf Part II Islamist legal-political philisophy 365.5Kb View/Open
application/pdf Introduction 855.6Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 Defining some fundamental concepts 1.045Mb View/Open
application/pdf Chapter 2 The development and theories of jihad 889.3Kb View/Open
application/pdf Cghapter 3 Sayyid Qutb: milestones 1.238Mb View/Open
application/pdf Chapter 4 Khomeini: Velayat-e faqih 925.7Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 Al-Za ... under the prophet's banner 566.9Kb View/Open
application/pdf Chapter 6 Al-Zawahiri: the exoneration 1.160Mb View/Open
application/pdf Chapter 7 General conclusion 920.0Kb View/Open
application/pdf Bibliography 533.3Kb View/Open
application/pdf Summary 383.4Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 381.6Kb View/Open
application/pdf Curriculum Vitae 370.4Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)