Van permissive consensus tot political by-pass: De politisering van de EU in Nederland

Leiden Repository

Van permissive consensus tot political by-pass: De politisering van de EU in Nederland

Type: Part of book or chapter of book
Title: Van permissive consensus tot political by-pass: De politisering van de EU in Nederland
Author: Berg, C.F. van denEijk, C.J.A. van
Start Page: 41
End Page: 55
Pages: 18
Publisher: Raad voor het Openbaar Bestuur
Issue Date: 2012
Abstract: In deze bijdrage gaan we in op de vraag in hoeverre Europa de afgelopen jaren méér of minder is gaan leven in de Nederlandse parlementaire politiek, de media en onder de bevolking. Dit doen we onder meer aan de hand van nieuw verzamelde kwantitatieve data. Daarnaast gaan we in op de positieve en negatieve gevolgen van de politisering van Europa (of het gebrek daaraan) voor het functioneren van de nationale democratie. Om een antwoord te vinden op deze vraag staan we stil bij enkele belangrijke gebeurtenissen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de binnenlandse politisering van de EU in Nederland: het referendum in 2005, het uitbreken van de economische crisis in 2008 en van de euro-crisis in 2009 en het grote reddingsplan voor de euro en de EU-economie in 2011. Op deze manier beschrijven we een ontwikkeling van permissive consensus naar mogelijke political by-pass.
Editor(s): Jong, P. de
Lange, S. de
Faculty: Campus Den HaagCampus Den Haag
Uri: urn:isbn:9789059910690
Handle: http://hdl.handle.net/1887/19862
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf VandenBerg & VanEijk ROB bundel EU & Democratie.pdf 98.17Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)