Te gast in het Vrouwe gasthuis. Een materiaalstudie van het laat middeleeuwse (moderne) gasthuis te Alkmaar

Leiden Repository

Te gast in het Vrouwe gasthuis. Een materiaalstudie van het laat middeleeuwse (moderne) gasthuis te Alkmaar

Type: Bachelor thesis
Title: Te gast in het Vrouwe gasthuis. Een materiaalstudie van het laat middeleeuwse (moderne) gasthuis te Alkmaar
Author: Zanten, Sanne van
Issue Date: 2012-08-31
Keywords: Vrouwen gasthuis
Middelhof
Proveniers
Menukaart
Materiaalstudie
Nieuwe Tijd
Abstract: In deze scriptie wordt er gekeken naar de vraag “Is aan de hand van vondsten uit beerputten gelegen bij het gasthuis aan het Canadaplein in Alkmaar iets op te maken over de achtergronden van de mensen die er in verbleven, en zeggen de vondsten iets over het functioneren in de gasthuizen in het algemeen?” Dit wordt gedaan aan de hand van het bekijken van historische bronnen en het bekijken van het materiaal uit de vondstcomplexen. Vervolgens wordt er een vergelijking gemaakt met materiaal uit huizen met een lage en hoge huurwaarde, aan de hand van een artikel. Ook is er een vergelijking gemaakt met ander gasthuis materiaal. Het materiaal zegt niet veel over het functioneren in het algemeen in gasthuizen, maar wel over het gasthuis zelf. Het materiaal is grotendeels zelf meegenomen door de proveniers en werd later mogelijk langer doorgebruikt door het gasthuis. Er is geen duidelijke standaard uitrusting wat materiaal betreft, zoals het 17de eeuwse materiaal uit het Oude gasthuis in Delft. Wel is er een functie toe te wijzen aan het materiaal zelf. Het betreft voornamelijk keukengerei, borden, grapen en koppen, hoewel beerput 1201 een duidelijke ‘drink’ functie heeft. Het materiaal is niet luxe en de proveniers lijken uit de middenklasse te komen. Wanneer de overzichtstekening en de plattegrond uit vermoedelijk 1785 naast elkaar worden gehouden kan er gekeken worden hoe de beerputten mogelijk lagen ten op zicht van de gasthuisindeling. Of de indeling ongeveer hetzelfde was in de periode 1600-1650 is dan nog de vraag maar wel wordt duidelijk dat de proveniers hun beerputten hoogstwaarschijnlijk hebben moeten delen. Het materiaal kan dus wel iets zeggen over de achtergrond van de mensen. Het zegt echter veel minder over het functioneren in de gasthuizen in het algemeen, afgezien van het feit dat het gasthuis een voornamelijk verzorgende rol heeft, wat af te lezen is in de bronnen en de combinatie van het vele keukengerei en de zalfpotten.
Supervisor: Bult, E.J.
Faculty: Faculty of Archaeology
Department: Archeologie (Bachelor)
Specialisation: Bachelor Archeologie, Noord-west Europa
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/19759
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Scriptie 5.869Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)