Laagfunctionerende kinderen met een ASS spelen meer na speltraining

Leiden Repository

Laagfunctionerende kinderen met een ASS spelen meer na speltraining

Type: Master thesis
Title: Laagfunctionerende kinderen met een ASS spelen meer na speltraining
Author: Davidse, Simone
Issue Date: 2012-06-06
Keywords: ASS
effect speltraining
Abstract: In dit onderzoek waaraan 58 laag functionerende kinderen met ASS uit Zuid-Holland hebben deelgenomen, is onderzocht welke spelhandelingen kinderen met ASS verrichtten en wat de effecten van speltraining daarop waren. Daarbij is onderzocht wat de invloed was van taalbegrip en -productie op deze effecten. Bij kinderen met ASS verloopt de spelontwikkeling anders (Van Berckelaer-Onnes, 2003) en ook hun taalbegrip en -productie zijn trager ontwikkeld (Lewis, Boucher, Lupton & Watson, 2000). De kinderen uit het huidige onderzoek lieten voornamelijk simpel manipuleren en combinatiespel zien. Uit het onderzoek met een behandel- en controlegroep design kwam naar voren dat speltraining een groot effect heeft op het aantal spelhandelingen van de kinderen. De toename in spelhandelingen was vooral te zien bij het spelniveau simpel manipuleren en combinatiespel. Wat betreft de invloed van taal kwam naar voren dat bij de kinderen die meer taal begrepen en produceerden, het repertoire aan functionele spelhandelingen was uitgebreid na de speltraining. In een wetenschappelijk experiment is aangetoond dat speltraining grote effecten heeft op het spelgedrag van laagfunctionerende kinderen met ASS. Speltraining is in deze studie een betrouwbaar en effectief middel gebleken om het repertoire aan spelvaardigheden van deze kinderen te vergroten. Temeer omdat uit dit onderzoek is gebleken dat het taalniveau van de kinderen weinig tot geen invloed had op de effecten van de speltraining. Het is belangrijk dat ook kinderen met ASS spelen, omdat spelen de sociale, cognitieve, emotionele, lichamelijke en psychologische ontwikkeling bevordert (Hellendoorn & Van Berckelaer-Onnes, 2002; Lewis, 1993; Hughes, 2010).
Supervisor: Verhaar, Linda
Faculty: Faculty of Social & Behavioral Sciences
Department: Education and Child Studies (Master)
Specialisation: Developmental Disorders
ECTS Credits: 20
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18987
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf 0702137_scriptie.pdf 292.7Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)