Landscape of Languages - The position of provincial languages in the Roman Empire in the first three centuries AD

Leiden Repository

Landscape of Languages - The position of provincial languages in the Roman Empire in the first three centuries AD

Type: Research master thesis
Title: Landscape of Languages - The position of provincial languages in the Roman Empire in the first three centuries AD
Author: Visscher, M.S.
Issue Date: 2012-06-22
Keywords: Roman Empire
Epigraphy
1st - 3rd century AD
Multilingualism
Acculturation
Abstract: In de eerste eeuwen na Christus was het Romeinse Rijk een multicultureel, meertalig rijk dat vele verschillende gebieden en volkeren omvatte. Latijn, als taal van veroveraars en als taal van de keizerlijke administratie, had een unieke positie in het rijk. Deze positie als belangrijkste taal van het rijk deelde Latijn slechts in sommige delen van het rijk met het Grieks. De Romeinen veroverden niet alleen verschillende koninkrijken en volkeren maar ook verschillende taalgebieden en vele provinciale talen bleven in gebruik in de eerste eeuwen na Christus binnen de grenzen van het Romeinse Rijk. In mijn thesis beantwoord ik de vraag hoe deze provinciale talen in gebruik bleven naast het Latijn en Grieks en welke interactie er plaatsvond tussen deze talen in de eerste drie eeuwen na Christus en hoe dit ons beeld van het de acculturatie in het Romeinse Rijk beïnvloedt. Om deze vraag te beantwoorden, heb ik een inventarisatie gemaakt van de inscripties van de verschillende provinciale talen die werden geschreven in de eerste drie eeuwen na Christus. De acht talen die zijn geattesteerd in de eerste drie eeuwen na Christus zijn: Neo-Phrygisch en Pisidisch in Klein-Azië, Aramees en Hebreeuws in de oostelijke provincies, Libisch en Neo-Punisch in Noord-Afrika, Lusitanisch in het Iberisch schiereiland en Gallisch in Frankrijk. Deze inventarisatie geeft een overzicht in de hoeveelheid inscripties geschreven in een provinciale taal en de domeinen waarin deze inscripties werden gebruikt. Mijn onderzoek omvat het hele Romeinse Rijk, van de Britse eilanden tot Syrië en van Noord-Afrika tot Klein-Azië en creëert zo de mogelijkheid om verschillende gebieden met elkaar te vergelijken. Aan de ene kant maak ik zeer intensief gebruik van epigrafisch materiaal omdat ik inscripties in vele verschillende talen en uit verschillende gebieden behandel, maar aan de andere kant is mijn gebruik van de inscripties gelimiteerd omdat ik de inscripties niet in detail lees of behandel. Epigrafisch materiaal levert een vruchtbare benadering voor de studie van sociale verandering en acculturatie. Taal is een belangrijk deel van de identiteit van personen en volkeren. Omdat taal een essentieel deel uitmaakt van cultuur, is het een belangrijk aspect binnen acculturatiestudies. Taalgebruik, zowel publiek en privé, kan een uiting zijn van culturele identiteit, maar het is een ook middel tot intercultureel contact of integratie en stijgen op de sociale ladder. Dit onderzoek plaatst taalgebruik stevig binnen het overkoepelende acculturatiedebat over het Romeinse rijk.
Supervisor: Naerebout, F.G.Ligt, L. de
Faculty: Faculty of Humanities
Department: History: Societies and Institutions (Research MA)
Specialisation: Research Master Ancient History
ECTS Credits: 40
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18922
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf ScriptieMSVisscher.pdf 3.318Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)