Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Leiden Repository

Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Type: Doctoral Thesis
Title: Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Author: Jansen, K.J.O.
Publisher: Kluwer
Issue Date: 2012-04-04
Keywords: Information duties
Duty of disclosure
Duty to warn
Duty to investigate
Knowledge and responsibility
Contract law and liability law
Law of obligations
Abstract: Dient de verkoper van een woning kopers te wijzen op bouwtechnische gebreken? Moet de beheerder van een weg weggebruikers waarschuwen voor gaten in het wegdek? Schiet een bank tekort als zij haar cliënten slechts in algemene termen informeert over de risico’s van een financieel product? Deze en dergelijke vragen staan centraal in dit boek over informatieplichten (plichten tot vergaring of verstrekking van informatie) in het verbintenissenrecht.Het onderzoek behelst een vergelijking van (pre)contractuele en delictuele informatieplichten, vanuit een overkoepelend verbintenisrechtelijk perspectief. Centraal staan enerzijds de precontractuele mededelingsplicht bij dwaling en anderzijds de delictuele waarschuwingsplicht bij gevaarzetting. Behalve het dwalingsleerstuk en de onrechtmatige daad komen ook de wilsvertrouwensleer, de onbevoegde vertegenwoordiging, de uitleg van overeenkomsten, nakoming, wanprestatie en non-conformiteit, de aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen, de buitencontractuele risicoaansprakelijkheid, de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, de oneerlijke handelspraktijken en de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en dienstverleners aan de orde. De auteur ontwikkelt een algemeen model voor de aanvaarding van precontractuele en delictuele plichten tot informatieverstrekking. Hij pleit voor een inhoudelijke gelijkschakeling van informatieplichten over de volle breedte van het verbintenissenrecht. Vanuit een overkoepelend perspectief trekt hij conclusies over de verhouding tussen kennis en verantwoordelijkheid, en over de spanning tussen autonomie en solidariteit, die zich bij de toepassing van informatieplichten manifesteert.
Promotor: Supervisor: Hijma J.
Faculty: Faculty of Law
University: Leiden University
Uri: urn:isbn:0789013104332
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18673
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf Full Text 2.236Mb View/Open
application/pdf Cover 626.7Kb View/Open
application/pdf Title pages_Tab ... ents_List of abbreviations 105.0Kb View/Open
application/pdf Chapter 1 121.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 2 326.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 3 885.1Kb View/Open
application/pdf Chapter 4 720.2Kb View/Open
application/pdf Chapter 5 214.0Kb View/Open
application/pdf Summary in Dutch 126.6Kb View/Open
application/pdf Summary in English 125.9Kb View/Open
application/pdf Bibliography_Indices_Curriculum Vitae 250.4Kb View/Open
application/pdf Propositions 68.39Kb View/Open

This item appears in the following Collection(s)