Het informatiesysteem en -netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie

Leiden Repository

Het informatiesysteem en -netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie

Type: Master thesis
Title: Het informatiesysteem en -netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie
Author: Vriend, Nico
Issue Date: 2012-01-27
Keywords: Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
Information system
Information network
Document flows
Archival events
Ann Stoler
Heeren XVII
Hoge Regering
Chinese Massacre in Batavia (1740)
Persia
Batavia
Abstract: In deze thesis wordt nagegaan hoe het informatiesysteem van de VOC werkte. Hoe kwam de compagnie aan haar informatie, hoe werd deze geregistreerd, en door wie werd deze geregistreerd? Welke weg legden de documenten binnen het informatienetwerk van de compagnie af? Door de Amerikaanse antropologe Ann Stoler wordt verondersteld dat een archief een zekere ‘pulse’ heeft, een polsslag waarmee documenten door een organisatie in verschillende snelheden en hoeveelheden werd uitgewisseld. In dit onderzoek wordt gekeken welke onderwerpen in de jaren 1737-1750 in de administratie van de VOC het meest van belang waren, en wordt onderzocht of er onderwerpen zijn waarover met een ‘verhoogde polsslag’ besluiten werden genomen, rapporten werden geproduceerd en correspondentie werd uitgewisseld. Ann Stoler introduceert ook het concept van het ‘archival event,’ gerelateerd aan deze verhoogde polsslag. In dit onderzoek wordt een methode gepresenteerd waarmee archival events mogelijk terug te vinden zijn in de archieven. De vraag of dit een werkbare methode oplevert, is een subvraag van dit onderzoek. De hoofdvraag van deze thesis is of er een ‘pulse’ waarneembaar is in de archieven van de VOC en of – door mogelijke ‘archival events’ op te sporen – het informatiesysteem en –netwerk van de VOC in kaart gebracht kan worden. Twee van de gevonden mogelijke archival events – de Chinezenmoord in Batavia (1740) en een administratieve crisis rond het buitenkantoor in Perzië (1737) – worden daartoe nader uitgediept. De thesis is gebaseerd op onderzoek in de archieven van de Heeren XVII (geborgen in het Nationaal Archief, Den Haag) en de Hoge Regering (Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta).
Supervisor: Jeurgens, Prof. dr. K.J.P.F.M.
Faculty: Faculty of Humanities
Department: History (Master)
Specialisation: Archival Studies
ECTS Credits: 30
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18501
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf MA-2012-Nico Vriend Het informatiesysteem en netwerk van de VOC.pdf 9.335Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)