Romeins paardentuig in West-Nederland. Een vergelijking van Naaldwijk en de Scheveningseweg

Leiden Repository

Romeins paardentuig in West-Nederland. Een vergelijking van Naaldwijk en de Scheveningseweg

Type: Bachelor thesis
Title: Romeins paardentuig in West-Nederland. Een vergelijking van Naaldwijk en de Scheveningseweg
Author: Hagedoorn, Svenja
Issue Date: 2012-01-26
Keywords: Romeins
Paardentuig
Naaldwijk
Scheveningseweg
Roman
Paarden
Abstract: In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het paardentuig dat is aangetroffen op de Romeinse vindplaats te Naaldwijk en de Romeinse vindplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag? In de Romeinse periode was het landschap van West-Nederland dynamisch. Bewoning was in de hooggelegen gebieden gelegen. In de hooggelegen gebieden en de duinen zijn de omstandigheden voor de conservering van het paardentuig niet ideaal. De vindplaats in Naaldwijk was gelegen op een haakwal. Er is in 2004, 2007 en 2008 opgegraven. Er zijn zes bewoningsfasen te onderscheiden. Daaruit blijkt dat het om een ruraal inheemse nederzetting gaat. In de 6e bewoningsfase werd er Romeins materiaal uit de omgeving hergebruikt. De vindplaats aan de Scheveningseweg was gelegen op een strandwal. Er is van 1984 tot 1987 vlakdekkend opgegraven. Er zijn twee bewoningsfasen te onderscheiden. De 1e fase betreft het een boerenerf. In de 2e fase gaat het om een militaire vicus. Romeins paardentuig kan in militaire of civiele context zijn gebruikt. In de typochronologie is het paardentuig op basis van de typochronologie van Nicolay beschreven. Aan de hand van de archeologische context waarin het materiaal is gevonden kan worden bepaald hoe het paardentuig is gebruikt. In Naaldwijk zijn 21 stuks paardentuig aangetroffen, aan de Scheveningseweg dertien stuks paardentuig. Aan de Scheveningseweg is relatief gezien de hoeveelheid paardentuig veel hoger. Ook is de samenstelling is anders dan in Naaldwijk. Het paardentuig uit Naaldwijk is iets breder gedateerd. Deze duidelijke verschillen zijn te verklaren door de militaire context van de Scheveningseweg enerzijds en de civiele context van Naaldwijk.
Supervisor: Heeren, Stijn
Faculty: Faculty of Archaeology
Department: Archeologie (Bachelor)
Specialisation: Historisch
ECTS Credits: 10
Handle: http://hdl.handle.net/1887/18406
 

Files in this item

Description Size View
application/pdf BA-2012-SvenjaHagedoorn.pdf 1.724Mb View/Open

This item appears in the following Collection(s)